4M Vigilie

VL

4M1 Bdění - vigilie

Tento čin mohou plnit pouze členové přijatí do Velké Lóže podle zvláštních pravidel se souhlasem náčelníka a ohnivce kmene. O plnění tohoto činu nikdo nežádá sám.
  • Vykonej zkoušku VigilieVELKÝ ČIN
×