4L Vedení v kmeni, kmenová činnost

VL + ML

4L1 Hry ve kmeni

 • Předlož herník se záznamem pravidel 100 her pro různá prostředí, z nichž alespoň 50 je zaměřeno na procvičení či získání vědomostí (příroda, tábornictví). Pro 20 z těchto her měj připravené pomůcky a úspěšně je využij ve kmeni (rodu) na schůzkách, výpravách, tábořeníchČIN
 • Totéž, ale hraj ve kmeni úspěšně všech 100 her. Navíc připrav a realizuj celotáborovou etapovou hru pro kmenVELKÝ ČIN

4L2 Kmenové záznamy

a) Veď po dobu 1 roku32) kroniku kmene (rodu) včetně tábora (případně proveď všechny zápisy za tábor nebo půl roku kmenové činnosti);
b) veď po dobu 2 let32) kmenové záznamy týkající se sněmování (Knihu sněmů, Knihu orlích per);
c) proveď soupis činnosti za delší období (na 15 stran39)) pro kmenový časopis či jiné periodikum.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
32) Rok
1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.

4L3 Stoprocentní účast

Předlož záznam (woodcrafterský deník) o tvé 100% účasti na pravidelných akcí kmene (nejméně 1 akce týdně a 1 celodenní akce měsíčně):
 • za souvislé období 6 kalendářních měsíců12)ČIN
 • za souvislé období 24 kalendářních měsíců12) (s výjimkou kmenových prázdnin)VELKÝ ČIN
12) Kalendářní měsíc
rozumí se např. od 1. 9. do 30. 9.

4L4 Vedení rodu

 • Veď rod po dobu 1 roku32) s dobrými výsledky, sám se účastni (kromě nemoci a závažných důvodů) všech rodových a kmenových akcí. Na rodových akcích zajisti kvalitní programČIN
 • Totéž po dobu 2 let32), navíc připrav pro funkci svého nástupceVELKÝ ČIN
32) Rok
1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.

4L5 Získání nových členů

 • Přiveď 2 nové (perspektivní) členy, kteří jsou přijati do kmene a zúčastní se letního táboření kmene. Tyto členy řádně do všeho zasvěťČIN
 • Totéž pro pět nových členůVELKÝ ČIN

4L6 Zdobení kroniky

 • Ozdob osobní, rodovou či kmenovou kroniku, která má nejméně 48 stran, alespoň 48 kresbami odpovídajícími uznávaným požadavkůmČIN
 • Zdob průběžně rodovou či kmenovou kroniku a proveď v ní alespoň 100 kreseb na 100 stranáchVELKÝ ČIN

4L7 Fotografická dokumentace

 • Po dobu 1 roku32) dodávej fotografie z činnosti kmene (rodu, LLM, …), které budou využity v kronice či albu kmene (rodu, LLM, …). Dodej takto 50 fotografií, na nichž bude zachycena většina kmenových akcíČIN
 • Zdokumentuj takto 2 roky32) činnosti pomocí 100 fotografiíVELKÝ ČIN
32) Rok
1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.

4L8 Diplomy, dekrety, pozvánky

Namaluj a graficky zpracuj pro účely kmene (rodu, oblasti, LLM) originály nebo tiskové předlohy různých diplomů, dekretů, pozvánek, pamětních a bodovacích kartiček apod.
 • 10 různých, 3 z nich v barváchČIN
 • 20 různých, 6 z nich v barváchVELKÝ ČIN
VL

4L9 Kmenový program

 • Rozpracuj podrobně písemně program kmene na 1 rok32) činnosti: hlavní body programů schůzek a výprav rodů a kmene (hry i výuka), letního kmenového táboření a dalších akcí. Stanov, co chcete ve kmeni zlepšit (cíle), jak toho dosáhnete a jakými novými prvky obohatíte program. Řiď program kmene v tomto roce a splň většinu stanovených cílůČIN
 • Totéž, pokud bude mít kmen během roku mimo období letních prázdnin 15 celodenních nebo vícedenních akcí v přírodě, na nich se bude celkem 10 nocí tábořit43) a každý týden proběhne jedna schůzka rodů či kmene. Na všech těchto akcích dohromady za rok dosáhni průměrnou docházku členů alespoň 70 %VELKÝ ČIN
32) Rok
1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.
43) Táboř (1)
přespi v přírodě ve stanu, přístřešku, pod širákem, v jeskyni apod. – ne v chatě, srubu či seníku. Nepočítá se spaní v autokempu.

4L10 Vedení kmene

Veď kmen:
 • 3 roky32)ČIN
 • 6 let32)VELKÝ ČIN
V případě velkých kmenů (nad 50 členů) se počítá i vedení programově samostatných částí.
32) Rok
1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.

4L11 Strážce wampumu

Vykonávej funkci hospodáře kmene (Strážce wampumu) v souladu s požadavky LLM:
 • 2 roky32)ČIN
 • 4 roky32)VELKÝ ČIN
32) Rok
1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.
×