4I Tábornické stavby

VL + ML

4I1 Táborové vybavení

Vyrob pokud možno z přírodního materiálu uvedené táborové vybavení. Materiál si obstarej sám a pracuj sám. Pomocníky26) můžeš mít jen u práce, kterou nejsi schopen udělat sám. U spojů lze použít hřebíky.
a) koza na řezání dřeva;
b) pěkné táborové křeslo;
c) táborový svěrák – tzv. „koník“;
d) lesní tělocvična s 5 disciplínami;
e) vyměř, označ a vybav nějaké sportovní hřiště (volejbal, …) a navíc vyrob50) pomůcku k nějaké hře (např. dřevce k rytířskému klání, bariball);
f) 3 výrobky typu nástěnka, žebřík, sušák, špalek na štípání dřeva pevně zabudovaný v zemi apod.
 • 2 podmínkyČIN
 • 4 podmínkyVELKÝ ČIN
26) Pomocník
je-li uvedeno „s pomocníkem“, musíš práci řídit a čin získáš pouze ty, ne tvůj pomocník.
50) Vyrob
rozumí se výroba z materiálů, které je možno koupit i v obchodě, není-li stanoveno jinak. Nelze vyrábět ze stavebnice či polotovarů, umožňujících sestavením vznik jednoznačně definovaného výrobku.

4I2 Táborové hygienické stavby

Vyber vhodné místo a sám vybuduj uvedené stavby. Jejich velikost je určena potřebou minimálně 10 osob při týdenním táboření. Pokud bude stavba sloužit pro alespoň 25 osob, můžeš pracovat ve dvojici5).
a) pohodlná a bezpečná latrína s jednoduchou stříškou, zástěnou a dostatkem hlíny k zasypání po každém použití;
b) odpadová a vsakovací jáma, o které se budeš starat po celou dobu tábora včetně zahlazení;
c) umývárna vybavená pohodlnou a dostatečně velkou plochou u vody (plato, molo), vybavenou věšákem a prostorem k ukládání hygienických potřeb a s dobrým přístupem k vodě.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
5) Dvojice (trojice, čtveřice)
je-li uvedeno „ve dvojici“ („v trojici, čtveřici“), můžete za daný výkon získat čin oba (tři, čtyři), podílíte-li se o veškerou práci rovným dílem.

4I3 Vybavení táborové kuchyně

Z pokud možno přírodního materiálu, který sám obstaráš, postav tyto kuchyňské stavby:
a) táborová kamna (lze použít roury a tály);
b) zvýšené kuchyňské ohniště s velkým kovovým roštem pro umístění nádobí;
c) uzavíratelný sklípek nebo chladničku;
d) udírnu.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN

4I4 Stavba táborové kuchyně

 • Vybuduj ve dvojici5) zastřešenou kuchyň pro tábor alespoň 10 osob o ploše 10 m2. Vybav ji pracovním stolem a policemi o celkové ploše 3 m2. O práci se ve dvojici dělte rovným dílem. Lze použít hřebíky. Stůl a police mohou být z prken, střecha z plachty; ostatní materiál si musíte v lese opatřit samiČIN
 • Postav takovou kuchyň sám. Pouze u prací, které nejsi schopen vykonat sám, můžeš mít pomocníka26). Jako materiál můžeš použít pouze plachtu, provaz a dřevo z lesa, které však nemusíš obstarávat sám. Nepoužívej hřebíky a prknaVELKÝ ČIN
5) Dvojice (trojice, čtveřice)
je-li uvedeno „ve dvojici“ („v trojici, čtveřici“), můžete za daný výkon získat čin oba (tři, čtyři), podílíte-li se o veškerou práci rovným dílem.
26) Pomocník
je-li uvedeno „s pomocníkem“, musíš práci řídit a čin získáš pouze ty, ne tvůj pomocník.

4I5 Stavba táborové jídelny

 • Vybuduj ve dvojici5) zastřešenou jídelnu pro tábor alespoň 10 osob o ploše 12 m2. Vybav ji pevnými a pohodlnými lavicemi a stolem o celkové ploše 3 m2. O práci se dělte rovným dílem. Lze použít hřebíky. Stůl a lavice mohou být z prken, střecha z plachty; ostatní materiál si musíte v lese opatřit samiČIN
 • Postav takovou jídelnu sám. Pouze u prací, které nejsi schopen vykonat sám, můžeš mít pomocníka26). Jako materiál můžeš použít pouze plachtu, provaz a dřevo z lesa, které však nemusíš obstarávat sám. Nepoužívej hřebíky a prknaVELKÝ ČIN
5) Dvojice (trojice, čtveřice)
je-li uvedeno „ve dvojici“ („v trojici, čtveřici“), můžete za daný výkon získat čin oba (tři, čtyři), podílíte-li se o veškerou práci rovným dílem.
26) Pomocník
je-li uvedeno „s pomocníkem“, musíš práci řídit a čin získáš pouze ty, ne tvůj pomocník.

4I6 Budování studánky

 • Sám uprav a zastřeš studánku tak, aby se z ní dala dobře nabírat voda. Její okolí a přístup pěkně upravČIN
 • Sám najdi v přírodě vhodné místo pro novou užitečnou studánku. Pramen uprav tak, aby z ní voda vytékala přepadem (korýtkem apod.). Studánku pěkně zastřeš. Vybuduj k ní pohodlnou přístupovou cestu. Čisti ji a udržuj včetně okolí 2× ročně po dobu 2 let32)VELKÝ ČIN
32) Rok
1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.

4I7 Stavba lávky

 • Vybuduj ve dvojici5) pevnou a bezpečnou lávku pro pěší dlouhou 5 m. Lávka musí mít zábradlí a z obou stran upravený dobrý přístup. Nesmí se příliš houpat. Všechen materiál si z přírody obstarejte sami (ke spojům lze použít hřebíky). O práci se dělte rovným dílemČIN
 • Postav takovou lávku sám. Pouze u práce, kterou nelze vykonávat v jednom, můžeš mít pomocníka26). Dřevo ke stavbě si musíš obstarat sámVELKÝ ČIN
ML: Vybuduj ve dvojici5) pevnou a bezpečnou lávku pro pěší dlouhou 3,5 m. Lávka musí mít zábradlí a z obou stran upravený dobrý přístup. Nesmí se příliš houpat. Všechen materiál si z přírody obstarejte sami (ke spojům lze použít hřebíky). O práci se dělte rovným dílem.
5) Dvojice (trojice, čtveřice)
je-li uvedeno „ve dvojici“ („v trojici, čtveřici“), můžete za daný výkon získat čin oba (tři, čtyři), podílíte-li se o veškerou práci rovným dílem.
26) Pomocník
je-li uvedeno „s pomocníkem“, musíš práci řídit a čin získáš pouze ty, ne tvůj pomocník.

4I8 Stavba přehrady

 • Vybuduj ve dvojici5) pevnou přehradu na potoce 2 m širokém. Hráz musí být 1 m vysoká. Materiál pouze přírodní, bez použití prken, hřebíků, igelitu atd. Všechen materiál si musíte obstarat sami. O práci se dělte rovným dílemČIN
 • Postav sám; pouze u prací, které nejdou v jednom vykonávat, můžeš mít pomocníka26). Materiál na stavbu musíš obstarávat sámVELKÝ ČIN
Po skončení táboření uveď tok do původního stavu.
5) Dvojice (trojice, čtveřice)
je-li uvedeno „ve dvojici“ („v trojici, čtveřici“), můžete za daný výkon získat čin oba (tři, čtyři), podílíte-li se o veškerou práci rovným dílem.
26) Pomocník
je-li uvedeno „s pomocníkem“, musíš práci řídit a čin získáš pouze ty, ne tvůj pomocník.

4I9 Sauna, potní chýše

 • Na vhodném místě v přírodě postav jednoduchou saunu (nemusí být indiánská) pro 3 osoby. Veškerý stavební materiál včetně kamenů a vlastní stavbu obstarej sám. Připrav s pomocníkem26) dostatečné množství dřeva pro ohřátí kamenů. Saunu 1× použijČIN
 • Na vhodném místě v přírodě postav sám indiánskou10) potní chýši – initi pro 6 osob. Veškerý stavební materiál včetně kamenů obstarej sám. S pomocníkem26) zajisti dostatečné množství dřeva pro ohřátí kamenů. Potní chýši použij. Takto 5× saunuj, z toho 1× v zimě, když leží sníhVELKÝ ČIN
10) Indiáni, indiánský (1)
jedná se o jakýkoliv kmen severoamerických Indiánů žijících na území dnešního USA nebo Kanady.
26) Pomocník
je-li uvedeno „s pomocníkem“, musíš práci řídit a čin získáš pouze ty, ne tvůj pomocník.

4I10 Výroba lukostřeleckých terčů

Vyrob50) sám:
a) maketu jelena z pytloviny apod.;
b) maketu medvěda z pytloviny apod.;
c) prošívaný tlustý slamník z pytloviny apod., který bude sloužit jako terč či podklad pro něj; min. rozměry: tloušťka 15 cm, plocha 1 m2;
d) terčovnici s pevnou konstrukcí a stojanem pro terče popsané u činů 1M5–7
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
U všech podmínek platí, že šíp musí být v terčovnici plynule zastaven materiálem, který
jej nepoškodí.
50) Vyrob
rozumí se výroba z materiálů, které je možno koupit i v obchodě, není-li stanoveno jinak. Nelze vyrábět ze stavebnice či polotovarů, umožňujících sestavením vznik jednoznačně definovaného výrobku.
×