4F Organizování činnosti

VL + ML

4F1 Propagace woodcraftu

Zajisti a zorganizuj propagaci činnosti vašeho kmene (skupiny kmenů, oblasti, LLM) formou prezentace výrobků, fotografií, kronik apod. na velké výstavě, formou přednášky pro veřejnost48) apod.
 • 2 takové akce (nebo 1 akce většího významu)ČIN
 • 5 takových akcí (nebo 3 akce většího významu)VELKÝ ČIN
48) Veřejnost
tímto pojmem se rozumí shromáždění lidí, které není uzavřené (nejde jen o členy kmene, Ligy či nějakého spolku na jejich interním setkání), akce byla inzerovaná mimo uzavřený okruh lidí a kdokoli ji může navštívit.

4F2 Organizování ochranářských akcí

 • Pomáhej aktivně s organizováním jednorázové akce s ochranářským zaměřením (Den Země, Den ptactva, Mezinárodní slavnost ptactva apod.), která je pořádána pro kolektiv 20 účastníků a trvá 1,5 hodinyČIN
 • Totéž, ale připrav sám námět a vše sám zorganizuj. S praktickým provedením ti mohou pomoci další osobyVELKÝ ČIN

4F3 Zábavný program

 • Vymysli a zorganizuj vánoční besídku nebo jiný zábavný program o délce 2 hodinČIN
 • Uspořádej dvakrát na 3 hodiny zábavný program, v němž bude obsažena i tvoje vlastní tvorba nebo produkce (písně, hraní na hudební nástroj, společenská hra apod.), vše řiď a uvádějVELKÝ ČIN
ML: 12 let: uspořádej pro rod zábavný program (schůzku) trvající nejméně 1 hodinu, všechen program si sám připrav, sám uváděj a řiď veškerou činnost včetně her. 15 let: uspořádej pro celý kmen zábavný program na 2 hodiny, vše si sám připrav a uváděj.
VL

4F4 Mezikmenová setkání

 • Připrav a zorganizuj v přírodě víkendovou akci pro nejméně 4 zúčastněné kmeny (oblast, …), jejímž obsahem budou soutěžní hry nebo oblastní sněm apod. (zajisti tábořiště, program, pozvánky)ČIN
 • Totéž pro 5 takových akcíVELKÝ ČIN

4F5 Zajištění čotokvy

 • Účastni se Lesní školy – Čotokvy jako přednášející v rozsahu 12 h (přednášení + zkoušení) nebo jako člen organizačního týmu Čotokvy v rozsahu celkem 4 dnůČIN
 • Účastni se Lesní školy – Čotokvy jako přednášející v rozsahu 24 h (přednášení + zkoušení) nebo jako člen organizačního týmu Čotokvy v rozsahu celkem 8 dnů. Učební texty alespoň k jedné přednášce zpracuj písemněVELKÝ ČIN

4F6 Stavba trati závodu

Zúčastni se jako pořadatel aktivně stavby trati v souladu s pravidly daného sportu:
a) orientační běh; b) terénní (přespolní) běh; c) běh na lyžích.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN

4F7 Zajištění vodácké akce

 • Zorganizuj nejméně 2denní zájezd skupiny osob35) na vodu a zajišťuj při tom pohyb a organizaci skupiny, bezpečnost jízdy apod.ČIN
 • Zorganizuj takto týdenní zájezd na jednu nebo více řekVELKÝ ČIN
35) Skupina osob
nejméně tři osoby (kromě tebe).

4F8 Zajištění cyklistické akce

 • Organizuj týdenní zájezd skupiny osob35) na kola a zajišťuj při tom pohyb a organizaci skupiny, bezpečnost jízdy apod.ČIN
 • Pokud bude při zájezdu 7 dní v zahraničíVELKÝ ČIN
35) Skupina osob
nejméně tři osoby (kromě tebe).

4F9 Zajištění pěší expedice

 • Zorganizuj týdenní pěší putování nejméně 5 osob, zajišťuj při tom organizaci skupiny, dopravu, trasu, program a seznamuj účastníky se zajímavostmi přírodyČIN
 • Zorganizuj takto dvoutýdenní zahraniční pěší putování pro 10 osobVELKÝ ČIN

4F10 Zajištění zájezdu

 • Zorganizuj 2denní zájezd pro 10 osob (např. autobusem). Vyber a nachystej zaměření a program akce, zajisti dopravu, naplánuj trasu, vyber zastávky a po celé trase buď průvodcemČIN
 • Zorganizuj takto týdenní zahraniční zájezd pro 20 osobVELKÝ ČIN

4F11 Program pro veřejnost

 • Zorganizuj ukázkový program pro předvedení woodcrafterské činnosti veřejnosti48) (50 aktivních návštěvníků), v němž se zájemci z řad veřejnosti zapojí do programu v rozsahu alespoň 2 hodinČIN
 • Zorganizuj 3 takovéto akceVELKÝ ČIN
48) Veřejnost
tímto pojmem se rozumí shromáždění lidí, které není uzavřené (nejde jen o členy kmene, Ligy či nějakého spolku na jejich interním setkání), akce byla inzerovaná mimo uzavřený okruh lidí a kdokoli ji může navštívit.

4F12 Organizace kulturní akce

Zorganizuj a uspořádej pro veřejnost48) jako člen maximálně tříčlenného organizačního štábu, nebo jako vedoucí vícečlenného štábu:
a) výstavu fotografií; b) výstavu obrazů či jiných výtvarných děl; c) 3 koncerty nějaké skupiny; d) 2 koncerty vážné hudby; e) festival vážné hudby; f) festival populární hudby – pop, rock, jazz, country & western, trampská píseň, folk apod.; g) kulturní akci jiného druhu.
 • 1 podmínkaČIN
 • 3 podmínkyVELKÝ ČIN
48) Veřejnost
tímto pojmem se rozumí shromáždění lidí, které není uzavřené (nejde jen o členy kmene, Ligy či nějakého spolku na jejich interním setkání), akce byla inzerovaná mimo uzavřený okruh lidí a kdokoli ji může navštívit.
×