4D Chovatelství

VL + ML

4D1 Akvárium

 • Seznam se se zásadami chovu akvarijních živočichů a zařiď podle nich sladkovodní akvárium o objemu nejméně 20 litrů, osaď příslušnými rostlinami a chovej v něm 2 odpovídající druhy4) akvarijních ryb nebo jiných živočichů. Starej se o ně37) sám po dobu 6 měsíců15)ČIN
 • Za stejných podmínek zařiď 1 nejméně 50litrové akvárium a chovej 4 zástupce54) akvarijních ryb. Starej se o ně37) po dobu 1 roku32). Dosáhni alespoň u 1 druhu odchovuVELKÝ ČIN
4) Druh
živočich či rostlina určená rodovým i druhovým jménem (např. sasanka hajní, konipas bílý; nestačí jen sasanka nebo konipas).
15) Měsíc
1 měsíc – např. od 18. 2. do 17. 3. atd.
32) Rok
1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.
37) Starej se (1)
opravdu sám bez cizí pomoci zabezpečuj veškerou péči o dané zvíře včetně veterinární péče, např. obstarávání odpovídajícího krmení, venčení, čištění ubikací včetně likvidace hnoje, příp. výcvik tam, kde to dané plemeno vyžaduje. V případě tvé nutné nepřítomnosti (nemoc, dovolená), tě může na základě tvých instrukcí zastoupit někdo jiný.
54) Zástupce
živočich či rostlina určená buď pouze rodovým jménem (např. javor – v tom případě lze počítat pouze 1× z rodu javor) či rodovým a druhovým jménem (např. javor mléč, javor horský – v tom případě se počítá každý druh).

4D2 Terárium

 • Seznam se se zásadami chovu terarijních zvířat doma a zařiď si podle nich terárium, ve kterém budeš úspěšně chovat 1 plaza nebo obojživelníka. Starej se o něj37) po dobu 1 roku32)ČIN
 • Zařiď za stejných podmínek 2 terária pro zcela odlišné zástupce54)VELKÝ ČIN
32) Rok
1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.
37) Starej se (1)
opravdu sám bez cizí pomoci zabezpečuj veškerou péči o dané zvíře včetně veterinární péče, např. obstarávání odpovídajícího krmení, venčení, čištění ubikací včetně likvidace hnoje, příp. výcvik tam, kde to dané plemeno vyžaduje. V případě tvé nutné nepřítomnosti (nemoc, dovolená), tě může na základě tvých instrukcí zastoupit někdo jiný.
54) Zástupce
živočich či rostlina určená buď pouze rodovým jménem (např. javor – v tom případě lze počítat pouze 1× z rodu javor) či rodovým a druhovým jménem (např. javor mléč, javor horský – v tom případě se počítá každý druh).

4D3 Chov ptáků

 • Seznam se se zásadami chovu exotických ptáků doma a zařiď podle nich klec nebo voliéru a úspěšně v ní chovej 1 druh4) ptáků (odchov není podmínkou). Starej se o ně37) po dobu 1 roku32)ČIN
 • Za stejných podmínek zřiď klece nebo voliéry, ve kterých budeš 1 rok32) úspěšně chovat 2 druhy4) ptáků, z nichž alespoň u 1 druhu dosáhneš odchovuVELKÝ ČIN
4) Druh
živočich či rostlina určená rodovým i druhovým jménem (např. sasanka hajní, konipas bílý; nestačí jen sasanka nebo konipas).
32) Rok
1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.
37) Starej se (1)
opravdu sám bez cizí pomoci zabezpečuj veškerou péči o dané zvíře včetně veterinární péče, např. obstarávání odpovídajícího krmení, venčení, čištění ubikací včetně likvidace hnoje, příp. výcvik tam, kde to dané plemeno vyžaduje. V případě tvé nutné nepřítomnosti (nemoc, dovolená), tě může na základě tvých instrukcí zastoupit někdo jiný.

4D4 Chov drobných savců

 • Seznam se se zásadami chovu drobných savců doma a zařiď podle nich terárium odpovídající chovanému zástupci54) (křeček, morče, křečík, pískomil apod.). O zvířata se starej37) sám po dobu 1 roku32)ČIN
 • Za stejných podmínek zařiď 2 různá terária, ve kterých se budeš starat37) o 2 páry různých zástupců54) drobných savců po dobu 2 let32) a úspěšně je rozmnožíš. Prokaž, že znáš28) jejich biologii1)VELKÝ ČIN
1) Biologie (druhu)
znalost zeměpisného rozšíření, způsobu života (např. denní, noční živočich, žije samotářsky, ve skupinách, stěhovavý, stálý apod.), prostředí, ve kterém žije, rozmnožování (např. doba březosti, velikost snůšky, počet mláďat, kdo se stará o snůšku a mláďata), potrava.
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
32) Rok
1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.
37) Starej se (1)
opravdu sám bez cizí pomoci zabezpečuj veškerou péči o dané zvíře včetně veterinární péče, např. obstarávání odpovídajícího krmení, venčení, čištění ubikací včetně likvidace hnoje, příp. výcvik tam, kde to dané plemeno vyžaduje. V případě tvé nutné nepřítomnosti (nemoc, dovolená), tě může na základě tvých instrukcí zastoupit někdo jiný.
54) Zástupce
živočich či rostlina určená buď pouze rodovým jménem (např. javor – v tom případě lze počítat pouze 1× z rodu javor) či rodovým a druhovým jménem (např. javor mléč, javor horský – v tom případě se počítá každý druh).

4D5 Péče o psa

Prokaž, že znáš28) zásady správného chovu psů (potřebná zařízení, správný jídelníček, zásady hygieny, základní zdravotní péče – očkování, běžné nemoci). Prokaž, že znáš28) základní skupiny psů (dle FCI nebo UCI): Měj hlavní slovo při chovu, nebo se na něm významně podílej u těchto podmínek:
a) starej se37) o psa po dobu 1 roku32), nauč jej základní poslušnosti (dle parametrů  ZOP
[základní ovladatelnost psa] včetně stáří) nebo získej ZOP (či podobnou zkoušku);
b) starej se37) o psa po dobu 1 roku32); připrav ho a zúčastni se alespoň dvou soutěží nebo dvou výstav, na nichž získáš hodnocení alespoň VD [velmi dobrý]);
c) psa bonituj;
d) získej jakoukoli uznávanou zkoušku odlišnou od ZOP – výcvikovou (ZPU1, IPO, ZPS), canisterapeutickou apod.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
Plníš-li u VELKÉHO ČINU podmínky a) i b), musí jít pokaždé o jiné období 1 roku nebo o jiného psa.
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
32) Rok
1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.
37) Starej se (1)
opravdu sám bez cizí pomoci zabezpečuj veškerou péči o dané zvíře včetně veterinární péče, např. obstarávání odpovídajícího krmení, venčení, čištění ubikací včetně likvidace hnoje, příp. výcvik tam, kde to dané plemeno vyžaduje. V případě tvé nutné nepřítomnosti (nemoc, dovolená), tě může na základě tvých instrukcí zastoupit někdo jiný.

4D6 Péče o kočku

Prokaž, že znáš28) zásady správného chovu kočky (potřebná zařízení, správný jídelníček, hygienické potřeby, základní zdravotní péče – očkování, běžné nemoci). Starej se37) o:
a) kotě od odstavu po dobu 1 roku32) a nauč je základním hygienickým návykům;
b) dospělou kočku po dobu 2 let32);
c) kočku po dobu 1 roku32); připrav ji a zúčastni se výstavy.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
32) Rok
1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.
37) Starej se (1)
opravdu sám bez cizí pomoci zabezpečuj veškerou péči o dané zvíře včetně veterinární péče, např. obstarávání odpovídajícího krmení, venčení, čištění ubikací včetně likvidace hnoje, příp. výcvik tam, kde to dané plemeno vyžaduje. V případě tvé nutné nepřítomnosti (nemoc, dovolená), tě může na základě tvých instrukcí zastoupit někdo jiný.

4D7 Péče o koně

Prokaž, že znáš28) plemenné skupiny; základní vady; onemocnění a prevenci proti nim. Starej se37) po celý den o jezdeckého nebo hospodářského koně; péče musí zahrnovat vše včetně podestýlání, místování, krmení, napájení, hřebelcování, čištění kopyt a péče o výstroj. Předveď29), že umíš zacházet s koňmi ve stáji a ve výběhu:
 • péče celkem 100 dní o 1 koně (z toho 7 dní za sebou)ČIN
 • péče celkem 200 dní o 3 koně (z toho 14 dní za sebou)VELKÝ ČIN
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
29) Předveď
předveď (prakticky) odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
37) Starej se (1)
opravdu sám bez cizí pomoci zabezpečuj veškerou péči o dané zvíře včetně veterinární péče, např. obstarávání odpovídajícího krmení, venčení, čištění ubikací včetně likvidace hnoje, příp. výcvik tam, kde to dané plemeno vyžaduje. V případě tvé nutné nepřítomnosti (nemoc, dovolená), tě může na základě tvých instrukcí zastoupit někdo jiný.
VL

4D8 Výcvik westernového koně

Nauč koně následující cviky tak, aby vše vykonával bez náznaku neochoty. Nesmíš použít nepřiměřeného (hrubého) násilí, jak při výcviku, tak i při vlastním předvedení s tebou v sedle.
a) chůze koně do boku (vlevo i vpravo, vždy alespoň 3 m);
b) couvání koně do tvaru „L“ (alespoň 3 m);
c) překračování 4 příčně ležících klád vzdálených 0,5 m od sebe;
d) otevření, průjezd a zavření branky;
e) jízda přes úzký můstek (šíře 1 m, délka 3 m);
f) otoč koně o 360o v kruhu o průměru 2 m;
g) tažení metrového špalku na laně za sebou (vzdálenost 10 m);
i) položení koně na zem (bez jezdce);
h) nějaký stejně náročný či podobný cvik.
 • 3 podmínkyČIN
 • 6 podmínekVELKÝ ČIN

4D9 Nákladní koně a vozatajství

Nauč koně:
a) klidnému a vyrovnanému tempu s nákladem při vedení na ohlávce za jezdeckým koněm; kůň musí zůstat stát při zastavení na místě bez válení, odcházení či pasení;
b) chodit v zápřahu, nejdříve vedle zkušeného koně, později samostatně;
c) na tréninkové dráze v členitém horském terénu přepravovat náklad na nákladním sedle; po řádném výcviku s koněm absolvuj 10denní pochod v horském terénu
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN

4D10 Odchov mláďat z přírody

 • Odchovej20) do vzletnosti 1 mládě krmivého ptáka, vypadlé z hnízda a prokazatelně neschopné dalšího života bez pomoci člověka; nebo odchovej20) 1 mládě savců, které přišlo prokazatelně o matku, do doby, kdy je schopno samo se o sebe postarat (přechod na přirozenou stravu). Mláďata neochočuj a vypusť je zpět do přírodyČIN
 • Za stejných podmínek jako čin odchovej20) 3 mláďata (ptáky, savce nebo obojí). Prokaž, že znáš28), jak se o tato mláďata starají rodičeVELKÝ ČIN
20) Odchovej
podmínky jako u starej se37), ale z mláděte narozeného či vylíhnutého
37) Starej se (1)
opravdu sám bez cizí pomoci zabezpečuj veškerou péči o dané zvíře včetně veterinární péče, např. obstarávání odpovídajícího krmení, venčení, čištění ubikací včetně likvidace hnoje, příp. výcvik tam, kde to dané plemeno vyžaduje. V případě tvé nutné nepřítomnosti (nemoc, dovolená), tě může na základě tvých instrukcí zastoupit někdo jiný.
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

4D11 Chov včel

 • Prokaž, že znáš28) základy chovu včel (péče o matku, přikrmování, zimování, sběr ulétlého roje, stáčení medu apod.) a zásady správné stavby úlů. Pomáhej po dobu 1 roku32) při péči o včelstvo a veď si o tom záznamy56)ČIN
 • Prokaž, že znáš28) historii chovu včel lidmi, nemoci včelstev (včetně parazitů) a ochranu proti nim. Sám se starej37) o 1 včelstvo po dobu 1 roku32) a veď si o tom záznamy56)VELKÝ ČIN
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
32) Rok
1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.
37) Starej se (1)
opravdu sám bez cizí pomoci zabezpečuj veškerou péči o dané zvíře včetně veterinární péče, např. obstarávání odpovídajícího krmení, venčení, čištění ubikací včetně likvidace hnoje, příp. výcvik tam, kde to dané plemeno vyžaduje. V případě tvé nutné nepřítomnosti (nemoc, dovolená), tě může na základě tvých instrukcí zastoupit někdo jiný.
56) Záznamy
pravidelně denně či v potřebných intervalech vedené záznamy dokumentující vývoj nějakého živočicha či rostliny, případně nějaký děj v přírodě probíhající v určitém časovém úseku. U záznamů živočichů musí být doplněny českým a vědeckým názvem daného druhu, jeho popisem, případně ilustrací9), dále musí být uveden časový úsek, po který pozorování probíhalo, v jaké frekvenci, co se pozorováním sleduje a jaký byl výsledek. 
9) Ilustrace
doplnění pozorování nebo jiného textu kresbami vystihujícími daný děj (nemusí být vlastní), fotografiemi, skicami apod.

4D12 Chov králíků

 • Prokaž, že znáš28) správný chov králíků (stavba králíkárny, krmení, rozmnožování apod.), vyjmenuj 1 masné plemeno, 1 plemeno na kůži a 1 na vlnu. Sám se starej37) alespoň o 2 králíky nejméně 1× týdně po dobu 1 roku32)ČIN
 • Prokaž, že znáš28) 8 chovných plemen králíků a jejich charakteristické znaky. Sám se starej37) o králičí samici (ramlici) nejméně 1× týdně po dobu 1 roku32) a dosáhni odchovu králíčat do dospělosti. Předveď29), že umíš stáhnout a vyvrhnout králíka (nemusíš ho sám zabít)VELKÝ ČIN
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
29) Předveď
předveď (prakticky) odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
32) Rok
1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.
37) Starej se (1)
opravdu sám bez cizí pomoci zabezpečuj veškerou péči o dané zvíře včetně veterinární péče, např. obstarávání odpovídajícího krmení, venčení, čištění ubikací včetně likvidace hnoje, příp. výcvik tam, kde to dané plemeno vyžaduje. V případě tvé nutné nepřítomnosti (nemoc, dovolená), tě může na základě tvých instrukcí zastoupit někdo jiný.

4D13 Chov drůbeže

 • Obstarej si 6 kusů 2denních kuřat nebo přiměřeně starých krůt, hus či kachen a starej se o ně37) do dospělosti (do porážkové velikosti, u slepic do snášení vajec). Kromě krmných směsí obstarávej sám pro ně doplňkové krmeníČIN
 • Totéž jako čin – 2 z uvedených skupin. Sám poražené zvíře oškubej, vyvrhni a připrav ke kuchyňské přípravě. Prokaž, že znáš28) 5 plemen drůbežeVELKÝ ČIN
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
37) Starej se (1)
opravdu sám bez cizí pomoci zabezpečuj veškerou péči o dané zvíře včetně veterinární péče, např. obstarávání odpovídajícího krmení, venčení, čištění ubikací včetně likvidace hnoje, příp. výcvik tam, kde to dané plemeno vyžaduje. V případě tvé nutné nepřítomnosti (nemoc, dovolená), tě může na základě tvých instrukcí zastoupit někdo jiný.

4D14 Chov skotu, prasat, ovcí

 • Pečuj na farmě nebo v hospodářství o 1 kus skotu, prasat nebo ovcí po dobu 100 dnů, z toho nejméně 9 dnů vcelku. Prokaž, že znáš28) 3 plemena od každéhoČIN
 • Pečuj na farmě nebo v hospodářství o 2 kusy skotu, prasat nebo ovcí po dobu 200 dnů, z toho nejméně 16 dnů vcelku. Prokaž, že znáš28) základní onemocnění těchto hospodářských zvířat, jejich prevenci a základní léčbuVELKÝ ČIN
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

4D15 Umělý odchov

Úspěšně odchovej20) mláďata některého hospodářského zvířete v době, kdy je závislé na mateřském mléce a matka se o něj nemůže starat (na stáří mláděte nezáleží), po dobu 3 měsíců15):
 • 1 mláděČIN
 • 3 mláďataVELKÝ ČIN
15) Měsíc
1 měsíc – např. od 18. 2. do 17. 3. atd.
20) Odchovej
podmínky jako u starej se37), ale z mláděte narozeného či vylíhnutého
37) Starej se (1)
opravdu sám bez cizí pomoci zabezpečuj veškerou péči o dané zvíře včetně veterinární péče, např. obstarávání odpovídajícího krmení, venčení, čištění ubikací včetně likvidace hnoje, příp. výcvik tam, kde to dané plemeno vyžaduje. V případě tvé nutné nepřítomnosti (nemoc, dovolená), tě může na základě tvých instrukcí zastoupit někdo jiný.

4D16 Chov bezobratlých

Prokaž28), že znáš zásady chovu bezobratlých, zařiď si podle nich:
 • Terárium, a úspěšně se v něm starej37) o 1 druh po dobu 1 životního cyklu; pokud je životní cyklus delší než 1 rok, pak po dobu 1 rokuČIN
 • Terária pro 2 druhy, z nichž je alespoň jeden dravý (např. pavouk, štír, kudlanka), a úspěšně se v nich starej37) o oba druhy po dobu 1 životního cyklu; pokud je životní cyklus delší než 1 rok, pak po dobu 1 roku. Oba druhy úspěšně rozmnož VELKÝ ČIN
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
37) Starej se (1)
opravdu sám bez cizí pomoci zabezpečuj veškerou péči o dané zvíře včetně veterinární péče, např. obstarávání odpovídajícího krmení, venčení, čištění ubikací včetně likvidace hnoje, příp. výcvik tam, kde to dané plemeno vyžaduje. V případě tvé nutné nepřítomnosti (nemoc, dovolená), tě může na základě tvých instrukcí zastoupit někdo jiný.
×