4C Farmaření

VL + ML

4C1 Zkouška klíčivosti

 • Vyrob pomůcku na zkoušení klíčivosti 3 druhů semen, od každého druhu 100 kusů, veď záznamy56) klíčivosti a statisticky vyhodnoťČIN
 • Vyrob 2 různé zkušební pomůcky a vyzkoušej 6 druhů semen, 100 kusů od každého druhu. Veď záznamy56) a statisticky je vyhodnoť. Vysvětli51), jak se ošetřuje osivo, co je to vzcházivost osiva, jaké se používají postupy pro zvýšení a urychlení klíčivostiVELKÝ ČIN
51) Vysvětli
popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
56) Záznamy
pravidelně denně či v potřebných intervalech vedené záznamy dokumentující vývoj nějakého živočicha či rostliny, případně nějaký děj v přírodě probíhající v určitém časovém úseku. U záznamů živočichů musí být doplněny českým a vědeckým názvem daného druhu, jeho popisem, případně ilustrací9), dále musí být uveden časový úsek, po který pozorování probíhalo, v jaké frekvenci, co se pozorováním sleduje a jaký byl výsledek. 
9) Ilustrace
doplnění pozorování nebo jiného textu kresbami vystihujícími daný děj (nemusí být vlastní), fotografiemi, skicami apod.

4C2 Okrasné květiny

a) Namnož a vypěstuj49) 5 druhů4) okrasných2) cibulovin a 5 druhů4) hlíznatých květin;
b) nařízkuj či jinak namnož 5 druhů pokojových rostlin, úspěšně je vypěstuj49) a starej se o ně38) 1 rok32);
c) sám zasaď nebo zasej nejméně 4 druhy4) rostlin do okenních truhlíků, květináčů, misek apod. o celkové ploše nejméně 20 dm2. Starej se o ně38) po 1 vegetační období.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
2) Cizokrajné (exotické), vysazené, okrasné
druhy rostlin nebo živočichů, které nejsou v naší zemi původní a byly zde vysazeny ať už z důvodů hospodářských nebo okrasných.
4) Druh
živočich či rostlina určená rodovým i druhovým jménem (např. sasanka hajní, konipas bílý; nestačí jen sasanka nebo konipas).
32) Rok
1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.
38) Starej se (2)
zajisti sám veškerou péči – zálivku, zastiňování, hnojení, pletí, kypření, ochranu před škůdci, ošetření v případě výskytu chorob a další zásahy potřebné pro zdárný růst rostliny či pro úspěšnou sklizeň (vyštipování, vyvazování, řez, …). V případě tvé nutné nepřítomnosti (nemoc, dovolená), tě může na základě tvých instrukcí zastoupit někdo jiný.
49) Vypěstuj
opravdu sám bez cizí pomoci připrav vhodný substrát, do kterého budeš sít nebo sázet (cibule, hlízy, bylinné řízky apod.), po vyklíčení se budeš o rostlinu starat (viz38)).
38) Starej se (2)
zajisti sám veškerou péči – zálivku, zastiňování, hnojení, pletí, kypření, ochranu před škůdci, ošetření v případě výskytu chorob a další zásahy potřebné pro zdárný růst rostliny či pro úspěšnou sklizeň (vyštipování, vyvazování, řez, …). V případě tvé nutné nepřítomnosti (nemoc, dovolená), tě může na základě tvých instrukcí zastoupit někdo jiný.

4C3 Citrusy

 • Vypěstuj49) ze semene 5 kusů vzrostlých rostlin některého z citrusů (mohou být i různé druhy4)) a starej se38) o ně tak dlouho, aby mohly být použity jako podnožČIN
 • Naroubuj nebo naočkuj 2 podnože citrusů, které jsi sám vypěstoval49) a starej se o ně38) do prvních plodů v konzumní zralostiVELKÝ ČIN
4) Druh
živočich či rostlina určená rodovým i druhovým jménem (např. sasanka hajní, konipas bílý; nestačí jen sasanka nebo konipas).
38) Starej se (2)
zajisti sám veškerou péči – zálivku, zastiňování, hnojení, pletí, kypření, ochranu před škůdci, ošetření v případě výskytu chorob a další zásahy potřebné pro zdárný růst rostliny či pro úspěšnou sklizeň (vyštipování, vyvazování, řez, …). V případě tvé nutné nepřítomnosti (nemoc, dovolená), tě může na základě tvých instrukcí zastoupit někdo jiný.
49) Vypěstuj
opravdu sám bez cizí pomoci připrav vhodný substrát, do kterého budeš sít nebo sázet (cibule, hlízy, bylinné řízky apod.), po vyklíčení se budeš o rostlinu starat (viz38)).
38) Starej se (2)
zajisti sám veškerou péči – zálivku, zastiňování, hnojení, pletí, kypření, ochranu před škůdci, ošetření v případě výskytu chorob a další zásahy potřebné pro zdárný růst rostliny či pro úspěšnou sklizeň (vyštipování, vyvazování, řez, …). V případě tvé nutné nepřítomnosti (nemoc, dovolená), tě může na základě tvých instrukcí zastoupit někdo jiný.

4C4 Zelenina

Vypěstuj49) a skliď zeleninu:
a) košťálová (kapusta, květák brokolice kedlubna, …);
b) listová a salátová (špenát, kapusta, zelí, čínské zelí …);
c) kořenová (petržel, mrkev, celer, brambor …);
d) plodová (rajčata, papriky, okurky, …);
e) luskoviny (hrách, čočka, fazole, cizrna …);
g) cibulová (cibule, česnek, pórek, ...).
 • 3 podmínky v celkovém množství 3 kg a dále 1 druh koření nebo léčivek včetně nasušení v množství 100 g po usušeníČIN
 • 6 podmínek v celkovém množství 6 kg a dále 2 druhy koření nebo léčivek včetně nasušení v množství 2 × 100 g po usušeníVELKÝ ČIN
49) Vypěstuj
opravdu sám bez cizí pomoci připrav vhodný substrát, do kterého budeš sít nebo sázet (cibule, hlízy, bylinné řízky apod.), po vyklíčení se budeš o rostlinu starat (viz38)).
38) Starej se (2)
zajisti sám veškerou péči – zálivku, zastiňování, hnojení, pletí, kypření, ochranu před škůdci, ošetření v případě výskytu chorob a další zásahy potřebné pro zdárný růst rostliny či pro úspěšnou sklizeň (vyštipování, vyvazování, řez, …). V případě tvé nutné nepřítomnosti (nemoc, dovolená), tě může na základě tvých instrukcí zastoupit někdo jiný.

4C5 Sklizeň ovoce

Prokaž, že znáš28) správnou technologii sklizně (termín, způsob sběru) u různého ovoce (např. švestky, meruňky, jablka, hrušky, angrešt, rybíz). Skliď ovoce:
 • nejméně 3 druhů, celkem 80 kgČIN
 • nejméně 5 druhů, celkem 160 kg; dále prokaž, že znáš28) správné způsoby dlouhodobého skladování jablek a hrušekVELKÝ ČIN
ML: Skliď správným způsobem celkem 5× tolik kg ovoce, kolik je ti let. V tomto množství musí být zahrnuty nejméně 3 druhy plodů.
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
VL

4C6 Jahody a ovocné keře

 • Vypěstuj49) 25 sazenic jahod ze starších zdravých rostlin, koncem léta je přesaď na samostatný záhon a starej se o ně38) do první úrodyČIN
 • Vypěstuj49) vegetativním rozmnožováním (např. dělením, hřížením nebo řízkováním) 10 keřů rybízu, malin, ostružin, angreštu apod. (alespoň 2 druhy4)) a starej se o ně38) do první úrodyVELKÝ ČIN
4) Druh
živočich či rostlina určená rodovým i druhovým jménem (např. sasanka hajní, konipas bílý; nestačí jen sasanka nebo konipas).
38) Starej se (2)
zajisti sám veškerou péči – zálivku, zastiňování, hnojení, pletí, kypření, ochranu před škůdci, ošetření v případě výskytu chorob a další zásahy potřebné pro zdárný růst rostliny či pro úspěšnou sklizeň (vyštipování, vyvazování, řez, …). V případě tvé nutné nepřítomnosti (nemoc, dovolená), tě může na základě tvých instrukcí zastoupit někdo jiný.
49) Vypěstuj
opravdu sám bez cizí pomoci připrav vhodný substrát, do kterého budeš sít nebo sázet (cibule, hlízy, bylinné řízky apod.), po vyklíčení se budeš o rostlinu starat (viz38)).
38) Starej se (2)
zajisti sám veškerou péči – zálivku, zastiňování, hnojení, pletí, kypření, ochranu před škůdci, ošetření v případě výskytu chorob a další zásahy potřebné pro zdárný růst rostliny či pro úspěšnou sklizeň (vyštipování, vyvazování, řez, …). V případě tvé nutné nepřítomnosti (nemoc, dovolená), tě může na základě tvých instrukcí zastoupit někdo jiný.

4C7 Ovocnářství

a) Vyber vhodnou podnož a rouby a úspěšně naštěpuj 3 ovocné stromy;
b) proveď výchovný, zimní a letní řez u nejméně 5 ovocných stromů;
c) proveď úspěšné roubování třemi způsoby řezu na nejméně 3 ovocných stromech;
d) proveď zmlazování nejméně na 2 ovocných stromů a ohýbání rostlin a výhonů na nejméně 2 ovocných stromech.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN

4C8 Okrasná zahrádka, skalka

Založ podle uznávaných pravidel některou z typů okrasných zahrádek o ploše 3 m2. Sám proveď výběr rostlin, vysázej je a starej se o ně38) 1 rok32):
a) skalka nebo suchá zídka; b) jezírko s osázeným břehem; c) vřesoviště; d) záhon dekorativně seskupených květin (mohou být použity letničky i trvalky).
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
32) Rok
1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.
38) Starej se (2)
zajisti sám veškerou péči – zálivku, zastiňování, hnojení, pletí, kypření, ochranu před škůdci, ošetření v případě výskytu chorob a další zásahy potřebné pro zdárný růst rostliny či pro úspěšnou sklizeň (vyštipování, vyvazování, řez, …). V případě tvé nutné nepřítomnosti (nemoc, dovolená), tě může na základě tvých instrukcí zastoupit někdo jiný.

4C9 Okrasné stromy a keře

a) Namnož 5 kusů okrasných2) stromů nebo keřů pomocí dřevitých či bylinných řízků nebo ze semen, po zakořenění je přesaď na větší vzdálenosti a po jejich zesílení je na jaře nebo na podzim vysaď na vhodné místo;
b) navrhni pro konkrétní místo vhodné seskupení vhodně vybraných dřevin. Návrh předlož k posouzení odborníkovi19);
c) vyber vhodné dřeviny pro živý plot o minimální délce 5 m, založ ho a starej se o něj38) včetně údržby (stříhání, dosazování, …).
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
2) Cizokrajné (exotické), vysazené, okrasné
druhy rostlin nebo živočichů, které nejsou v naší zemi původní a byly zde vysazeny ať už z důvodů hospodářských nebo okrasných.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
38) Starej se (2)
zajisti sám veškerou péči – zálivku, zastiňování, hnojení, pletí, kypření, ochranu před škůdci, ošetření v případě výskytu chorob a další zásahy potřebné pro zdárný růst rostliny či pro úspěšnou sklizeň (vyštipování, vyvazování, řez, …). V případě tvé nutné nepřítomnosti (nemoc, dovolená), tě může na základě tvých instrukcí zastoupit někdo jiný.

4C10 Péče o trávník

 • 1× týdně po dobu 25 týdnů v 1 roce se starej38) o trávník – sekej, zalévej, dle potřeby čisti cestičky, kypři půdu kolem keřů či živého plotu apod. na zahradě velké 1 ar, případně na stejné ploše veřejné zeleněČIN
 • Na 1 aru neudržované plochy ručně obdělej půdu (poryj, uhrabej, popř. srovnej terén), na takto upravenou plochu zasej na jaře či na podzim trávník (rozhoď semeno, zaprav do půdy a uválej) a starej se38) o tento trávník 2 roky32)VELKÝ ČIN
32) Rok
1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.
38) Starej se (2)
zajisti sám veškerou péči – zálivku, zastiňování, hnojení, pletí, kypření, ochranu před škůdci, ošetření v případě výskytu chorob a další zásahy potřebné pro zdárný růst rostliny či pro úspěšnou sklizeň (vyštipování, vyvazování, řez, …). V případě tvé nutné nepřítomnosti (nemoc, dovolená), tě může na základě tvých instrukcí zastoupit někdo jiný.

4C11 Sklizeň sena

Ručně posekej, usuš, shrabej a srovnej do kupek v jedné sezoně seno:
 • z 5 arůČIN
 • z 10 arůVELKÝ ČIN

4C12 Práce na farmě

 • Pracuj 30 dnů v 1 roce (z toho nejméně 7 dní vcelku) 8 hodin denně jako pomocník na farmě produkující například ovoce, obilí, zeleninu či pěstované květiny nebo chovající hospodářská zvířataČIN
 • Totéž po dobu 60 dnů (z toho nejméně 14 dnů vcelku)VELKÝ ČIN

4C13 Pěstování polních plodin

Vypěstuj49) a skliď některé polní plodiny z těchto skupin: obiloviny (pšenice, oves, ječmen, žito, kukuřice, čirok, proso, …); luštěniny (hrách, čočka, bob, vikev, sója, fazole, …); olejniny (řepka olejka, hořčice, slunečnice, mák, …); přadné rostliny (len, konopí seté, …); okopaniny (cukrovka, krmná řepa, brambory, …); pícniny (jeteloviny – vojtěška, jetel, štírovník, …; trávy – kostřava, jílek, psárka, bojínek, …).
 • 3 plodiny nejméně ze 2 skupin, každou na výměře nejméně 2 m2ČIN
 • 6 plodin, nejméně ze 3 skupin; každou v množství dostačujícím pro 2člennou domácnost nebo hospodářské zvíře v zimním obdobíVELKÝ ČIN
49) Vypěstuj
opravdu sám bez cizí pomoci připrav vhodný substrát, do kterého budeš sít nebo sázet (cibule, hlízy, bylinné řízky apod.), po vyklíčení se budeš o rostlinu starat (viz38)).
38) Starej se (2)
zajisti sám veškerou péči – zálivku, zastiňování, hnojení, pletí, kypření, ochranu před škůdci, ošetření v případě výskytu chorob a další zásahy potřebné pro zdárný růst rostliny či pro úspěšnou sklizeň (vyštipování, vyvazování, řez, …). V případě tvé nutné nepřítomnosti (nemoc, dovolená), tě může na základě tvých instrukcí zastoupit někdo jiný.
×