4B Duchovní život

VL

4B1 Půst

Posti se sám, pokud možno na vyvýšeném, chráněném a odlehlém místě s možností číst a psát, spát a pít čistou vodu:
  • 2 dny a 2 nociČIN
  • 3 dny a 3 nociVELKÝ ČIN
nad 18 let

4B2 Meditace

Prováděj meditaci způsobem, který si sám zvolíš, po dobu 1 hodiny denně
  • 30 dní za sebouČIN
  • 50 dní za sebouVELKÝ ČIN

4B3 Poutní místa

a) Navštiv některé z poutních míst a napiš17) o něm úvahu v rozsahu 3 stran39);
b) pobývej na některém z poutních míst 5 dní, průběh každého dne si pečlivě zaznamenej v deníku;
c) vyber 3 poutní místa a sepiš nejzajímavější dostupné informace v rozsahu 6 stran39), seznam s nimi své přátele a veď diskuzi na toto téma.
  • 1 podmínkaČIN
  • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
Může jít o poutní či kultovní místo jakéhokoliv náboženství
17) Napiš
musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.

4B4 Příklady z bible

a) Pohovoř23) o 10 názorných příkladech z Bible nebo odjinud, jak se člověk může přiblížit k Bohu modlitbou, půstem a bděním o samotě na odlehlém místě;
b) napiš17) úvahu o slavnosti (svátku) stánků, popiš jeho význam v rozsahu 3 stran39) (viz Starý zákon: Lv 23 “Kalendář svátků a slavností”, Neh 8 “Slavení slavnosti stánků”, …);
c) napiš17) úvahu o “Proměnění na hoře” v rozsahu 3 stran39) (viz Nový zákon: Mt 17, Ma 9, L 9, 2 Pt 116–21, …).
  • 1 podmínkaČIN
  • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
17) Napiš
musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.
23) Pohovoř (1)
pohovoř před odborníkem19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.
×