3Z Uzly a lana

VL + ML

3Z1 Vázání uzlů

  • Uvaž zpaměti 20 běžně užívaných uzlů, z toho: 5 spojek, 5 volných smyček (alespoň 1 pouta), 5 pevných smyček (alespoň 1 závěs jiný než dračí smyčku), 3 zkracovačky a 2 způsoby navazování háčků. U každého prokaž, že znáš28) název, výhody a nevýhody použití. Alespoň 10 z nich použij v praxiČIN
  • Uvaž zpaměti 40 běžně užívaných uzlů. U každého prokaž, že znáš 28) název, výhody a nevýhody použití. Alespoň 10 z nich použij v praxiVELKÝ ČIN
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

3Z2 Zaplétané uzly

  • Uvaž zpaměti splétanou spojku, záplet oka, kvítek, suk, malinu, ořech, dánský kvítek (uzel Mathew Walkera), turbánek z uzlu přátelství (třípramenný)ČIN
  • Uvaž zpaměti splétání do ztracena (dlouhá spojka), koncovací záplet, podélné oko mezi dvěma lany, ořech v oku, květovou spojku, dvojitý dánský kvítek, turbanový květ, poupě růže, rubín, stáčené ucho, turecký uzel, turbanové poutko z uzlu přátelství a turbánek nejméně 4pramennýVELKÝ ČIN

3Z3 Provaz z přírodního materiálu

  • Zhotov splétaný provaz z kůry, lýka, úponků, trávy, žíní apod. Provaz musí být dlouhý 3 m a musí udržet zátěž 25 kgČIN
  • Zhotov splétaný provaz z kůry, lýka, úponků, trávy, žíní apod., které si sám nasbíráš a zpracuješ. Provaz musí být dlouhý 4,5 m a musí udržet zátěž 50 kgVELKÝ ČIN

3Z4 Síťování

  • Upleť síť o ploše 1 m2, vzdálenost uzlíků max. 5 cmČIN
  • Upleť kompletní houpací síť (hamaku) včetně závěsů, ve které pohodlně přespí dospělý člověkVELKÝ ČIN

3Z5 Vázané stavby

Předveď29), že umíš použít správné základní vazby pro spojení dřev. Zhotov s pomocníkem:
  • Jednoduché vázané stavby (lávka, houpačka, lavice, …) s použitím celkem 20 vázaných spojůČIN
  • Složitější vázané stavby (prolézačky, věž, …) s použitím celkem 50 vázaných spojůVELKÝ ČIN
29) Předveď
předveď (prakticky) odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
×