3V Tanec

Všechny následující tance musí být předvedeny správně na hudbu při nějaké veřejné příležitosti a všechny musí trvat nejméně 1 minutu.
VL + ML

3V1 Indiánské tance

a) Předveď29) 5 autentických tanečních kroků a 5 autentických pohybů těla (ramen, hlavy atd.) indiánů10) a zatanči 3 sólové tance nebo ústřední část 3 indiánských10) skupinových tanců;
b) Nauč skupinu osob35) 5 autentických tanečních kroků a 5 autentických pohybů těla indiánů10) a spolu s nimi některé z těchto kroků a tanců věrohodným způsobem předveď na veřejnosti48) nebo na větším Pow wow (v ČR);
c) zorganizuj Pow wow nebo některou z tanečních slavností.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
10) Indiáni, indiánský (1)
jedná se o jakýkoliv kmen severoamerických Indiánů žijících na území dnešního USA nebo Kanady.
29) Předveď
předveď (prakticky) odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
35) Skupina osob
nejméně tři osoby (kromě tebe).
48) Veřejnost
tímto pojmem se rozumí shromáždění lidí, které není uzavřené (nejde jen o členy kmene, Ligy či nějakého spolku na jejich interním setkání), akce byla inzerovaná mimo uzavřený okruh lidí a kdokoli ji může navštívit.

3V2 Národní tance

 • Zatanči správně 8 evropských národních (lidových) tancůČIN
 • Zatanči 12 evropských národních (lidových) tanců a každý z nich nauč někoho tančitVELKÝ ČIN
ML: Zatanči správně 4 evropské národní (lidové) tance.
VL

3V3 Balet

 • Tanči na veřejnosti48) v baletním představení po dobu 10 minutČIN
 • Zkomponuj baletní představení, včetně choreografie, které potrvá alespoň 7 minut a tanči v němVELKÝ ČIN
48) Veřejnost
tímto pojmem se rozumí shromáždění lidí, které není uzavřené (nejde jen o členy kmene, Ligy či nějakého spolku na jejich interním setkání), akce byla inzerovaná mimo uzavřený okruh lidí a kdokoli ji může navštívit.

3V4 Country tance

 • Zatanči 5 country tancůČIN
 • Zatanči 10 country tanců a nauč je tančit tak velkou skupinu lidí, jaká je pro příslušný tanec potřebaVELKÝ ČIN

3V5 Společenský tanec

Zatanči tance: polka, valčík, waltz, mazurka (varšavjanka), čardáš, jive, čača, rumba, mambo bolero, samba, tango, paso doble, charleston, foxtrot (slowfox), quick step, twist, blues, rokenrol
 • Zatanči 5 z těchto tancůČIN
 • Zatanči 10 z těchto tancůVELKÝ ČIN
„Zatanči“ zde znamená znát a předvést správné kroky a 2 variace, přičemž variací se myslí předem definovaná standardní odchylka od základního kroku.

3V6 Tance přírodních národů

 • Předveď29) 3 tance přírodních národů (mimo severoamerických Indiánů10)) a pohovoř23) o jejich symboliceČIN
 • Předveď29) 6 tanců přírodních národů (mimo severoamerických Indiánů11)), pohovoř23) o jejich symbolice a 2 z těchto tanců nauč skupinu osob35)VELKÝ ČIN
10) Indiáni, indiánský (1)
jedná se o jakýkoliv kmen severoamerických Indiánů žijících na území dnešního USA nebo Kanady.
11) Indiáni, indiánský (2)
jedná se zpravidla o jakýkoliv kmen severoamerických indiánů žijících na území dnešního USA nebo Kanady; po dohodě s ÚROP (ROP) lze tyto činy  plnit/upravit i pro jiné přírodní národy při zachování stejné náročnosti původních činů.
23) Pohovoř (1)
pohovoř před odborníkem19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
29) Předveď
předveď (prakticky) odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
35) Skupina osob
nejméně tři osoby (kromě tebe).

3V7 Tanec pro veřejnost

 • 8× zatanči při veřejné48) příležitosti, např. při předtančení na pleseČIN
 • 8× zatanči při veřejné48) příležitosti, např. při předtančení na plese jako vedoucí tanečník nebo jako člen vedoucího tanečního páruVELKÝ ČIN
48) Veřejnost
tímto pojmem se rozumí shromáždění lidí, které není uzavřené (nejde jen o členy kmene, Ligy či nějakého spolku na jejich interním setkání), akce byla inzerovaná mimo uzavřený okruh lidí a kdokoli ji může navštívit.
×