3T Sběratelství

VL + ML

3T1 Sběratelství

  • Pořiď si sbírku v rozsahu odpovídajícím ČINUČIN
  • Pořiď si sbírku v rozsahu odpovídajícím VELKÉMU ČINUVELKÝ ČIN
Konkrétní podmínky pro tento čin posoudí a stanoví vždy ÚROP, jemuž adept předloží sbírku nebo její dokumentaci (fotodokumentaci). Tento čin se může týkat sbírky známek, etiket, obalů od čokolád nebo čehokoliv jiného (kromě sbírek přírodnin), co umožní vytvořit dostatečně hodnotnou sbírku.
×