3R Rozdělávání ohně

VL + ML

3R1 Oheň a ohniště

 • Na putovním táboření skupiny osob35) vyber vhodné a bezpečné místo pro oheň, vybuduj správné užitkové ohniště, připrav dřevo na přílož na celý večer a materiál pro zálesácké zapálení. Zapal táborový oheň41) (1 zápalkou, případně třením dřev nebo křesáním) a starej se o něj tak, aby bylo možno dobře uvařit. Večer vyprávěj u ohně příběh o prvním ohni a pohovoř o významu ohně pro lidstvo. Po skončení táboření ohniště správně zahlaďČIN
 • Na zimním putovním táboření skupiny osob35), když leží alespoň 20 cm sněhu, vykonej vše, jak uvedeno výše. Večer vyprávěj u ohně 20minutový příběh, v němž hraje oheň podstatnou roli. Prokaž, že znáš28) výhody a nevýhody dřev 10 druhů4) stromů z hlediska udržování ohněVELKÝ ČIN
4) Druh
živočich či rostlina určená rodovým i druhovým jménem (např. sasanka hajní, konipas bílý; nestačí jen sasanka nebo konipas).
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
35) Skupina osob
nejméně tři osoby (kromě tebe).
41) Táborový oheň (1)
oheň rozdělaný v přírodě (ne pod střechou, v týpí či šeltru apod.).  Oheň musí sloužit k nějakému účelu – uvaření jídla, večerní sezení, initi apod.

3R2 Oheň třením dřev

S použitím pouze ručního nářadí zhotov sám soupravu na tření dřev. S touto soupravou:
 • Rozdělej oheňČIN
 • Rozdělej oheň do 1 minuty. Materiál (kromě řemínku) získej sám v příroděVELKÝ ČIN

3R3 Pochodeň

Vyrob pochodeň jen z přírodního materiálu, která vydrží hořet:
 • půl hodinyČIN
 • 1 hodinuVELKÝ ČIN

3R4 Táborové ohně zápalkami

Rozdělej táborové ohně41), pokaždé jen 1 zápalkou, každý oheň jiný den a na jiném místě:
 • 15 ohňů za sebou, z toho 1× za deštivého dneČIN
 • 30 ohňů za sebou, z toho 2× za deštivého dneVELKÝ ČIN
41) Táborový oheň (1)
oheň rozdělaný v přírodě (ne pod střechou, v týpí či šeltru apod.).  Oheň musí sloužit k nějakému účelu – uvaření jídla, večerní sezení, initi apod.

3R5 Táborové ohně křesáním

Rozdělej táborové ohně s pomocí ocílky a pazourku, každý oheň jiný den, od zahájení křesání do vyšlehnutí plamenů nesmí uplynout více jak 2 minuty:
 • 10 ohňů42) za sebou, z toho 1x za deštivého dne41)ČIN
 • 20 ohňů42) za sebou, z toho 2x za deštivého dne41)VELKÝ ČIN
ML: Rozdělej 5 táborových ohňů s pomocí ocílky a pazourku
41) Táborový oheň (1)
oheň rozdělaný v přírodě (ne pod střechou, v týpí či šeltru apod.).  Oheň musí sloužit k nějakému účelu – uvaření jídla, večerní sezení, initi apod.
42) Táborový oheň (2)
oheň rozdělaný v přírodě (lze v týpí, šeltru, zubříku apod.). Oheň musí sloužit k nějakému účelu – uvaření jídla, večerní sezení, initi apod.

3R6 Táborové ohně třením dřev

Rozdělej táborové ohně s pomocí třecích dřev, každý oheň jiný den, od uchopení dřívek do vyšlehnutí plamenů nesmí uplynout více jak 3 minuty:
 • 10 ohňů42) za sebou, z toho 1x za deštivého dne41)ČIN
 • 20 ohňů42) za sebou, z toho 2x za deštivého dne41)VELKÝ ČIN
41) Táborový oheň (1)
oheň rozdělaný v přírodě (ne pod střechou, v týpí či šeltru apod.).  Oheň musí sloužit k nějakému účelu – uvaření jídla, večerní sezení, initi apod.
42) Táborový oheň (2)
oheň rozdělaný v přírodě (lze v týpí, šeltru, zubříku apod.). Oheň musí sloužit k nějakému účelu – uvaření jídla, večerní sezení, initi apod.

3R7 Obřadní pomůcky k tření dřev

Vyrob50) tyto zdobené a velmi pěkně zpracované předměty:
a) vak na soupravu třecích dřev;
b) tulejku z kosti, kamene či dřeva;
c) lučík ze žebra.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
50) Vyrob
rozumí se výroba z materiálů, které je možno koupit i v obchodě, není-li stanoveno jinak. Nelze vyrábět ze stavebnice či polotovarů, umožňujících sestavením vznik jednoznačně definovaného výrobku.
VL

3R8 Oheň třením bez luku

Vyrob sám soupravu pro rozdělání ohně třením bez použití luku.
 • S touto soupravou rozdělej oheňČIN
 • S touto soupravou rozdělej oheň do 2 minutVELKÝ ČIN

3R9 Oheň v nouzi

Rozdělej táborový oheň41) jen s použitím materiálu, který najdeš v přírodě. Nic nesmí být připraveno předem. Smíš použít jen sekeru, nůž a řemínek:
 • Nejpozději za 3 hodinyČIN
 • Bez nože a sekery, jen s řemínkem nebo nejpozději za 1 hodinu jen s nožem a řemínkemVELKÝ ČIN
41) Táborový oheň (1)
oheň rozdělaný v přírodě (ne pod střechou, v týpí či šeltru apod.).  Oheň musí sloužit k nějakému účelu – uvaření jídla, večerní sezení, initi apod.

3R10 Oheň pomocí slunce

 Rozdělej oheň s využitím slunečních paprsků
a) s použitím odrazu přes parabolické zrcadlo či reflektor;
b) čočkou vytvořenou z vody a vhodného obalu (láhev, igelitový pytlík);
c) čočkou, kterou jsi vyrobil z ledu.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
×