3Q Přístřeší

VL + ML

3Q1 Stavění stylových stanů

Předveď29), že umíš najít vhodná a bezpečná místa pro stavby stylových stanů. Postav stany tak, aby byly stěny pečlivě vypnuty. U práce, kterou nemůže udělat 1 člověk, můžeš mít pomocníky. Postav a vybav vhodným ohništěm:
a) týpí s liningem, celkem 2× na různém místě a přespi v něm;
b) zálesácký šeltr, celkem 2× na různém místě a přespi v něm;
c) stan zubřík nebo jiný stylový stan (který nespadá pod jiný čin této skupiny), celkem 2× na různém místě a přespi v něm.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
29) Předveď
předveď (prakticky) odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

3Q2 Stavění stanů, přístřešků

Předveď29), že umíš najít vhodná a bezpečná místa pro stavby stanů či přístřešků. Postav tak, aby byly stěny pečlivě vypnuty:
a) 2 různé typy stanů (áčko, kopule apod.; ne stany z celt), celkem 10× na různém místě a přespi v nich;
b) 2 různé typy stanů ze 2 a více celt, celkem 10× na různém místě a přespi v nich;
c) 3 různé typy přístřešků z celty či plachty, celkem 10× na různém místě a přespi v nich.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
29) Předveď
předveď (prakticky) odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

3Q3 Střecha z přírodního materiálu

 • Postav sám účelné a nepromokavé přístřeší o ploše střechy 4 m2. Ke stavbě smíš použít kromě provazu jen přírodní materiál (dřevo, kůra, chvojí, tráva, …). K zajištění materiálu můžeš mít pomocníka. Nepromokavost se posuzuje až po 2 hodinách deštěČIN
 • Postav sám takový přístřešek jenom z přírodního materiálu, plocha střechy 6 m2. Na­víc jej vybav stěnami, které neprofouknou a uvnitř zařiď pohodlná lůžka z větví. Vše­chen materiál obstarej sám. Přespi v něm bez problémů 1 deštivou nocVELKÝ ČIN

3Q4 Sněhové stavby

a) Postav ve dvojici5) iglú pro 2 osoby. O práci se dělte ve dvojici rovným dílem. Pohodlně a bez problémů v něm oba přespěte 1 noc;
b) vybuduj ve dvojici5) větší sněhový záhrab pro 2 osoby, včetně prostoru na vaření a uložení výstroje. O práci se dělte ve dvojici rovným dílem. Pohodlně a bez problémů v něm oba přespěte 1 noc;
c) sám vybuduj v horách nouzový sněhový záhrab a přespi v něm.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
5) Dvojice (trojice, čtveřice)
je-li uvedeno „ve dvojici“ („v trojici, čtveřici“), můžete za daný výkon získat čin oba (tři, čtyři), podílíte-li se o veškerou práci rovným dílem.
VL

3Q5 Obydlí přírodních národů

Postav ve dvojici až čtveřici5) (dle náročnosti práce) obydlí nějakého přírodního národa (mimo týpí): mandanský dům, navažský hogan, irokézský dlouhý dům, wigwam, laponskou drnovou kotu, pueblo či stavbu z vepřovic, drnů, jílu apod. Snažte se pokud možno zachovat stavební postup i materiál. Stavbu zařiďte pro pohodlné bydlení 4 osob:
 • Buď jedním z týmu, o práci se dělte rovným dílemČIN
 • Buď projektantem stavby a řiď veškeré odborné práce. O práci se děl s ostatními rovným dílemVELKÝ ČIN
5) Dvojice (trojice, čtveřice)
je-li uvedeno „ve dvojici“ („v trojici, čtveřici“), můžete za daný výkon získat čin oba (tři, čtyři), podílíte-li se o veškerou práci rovným dílem.

3Q6 Stavba chaty

Postav ve dvojici5):
 • Pevnou dřevěnou chatu, kůlnu atd. (plocha 6 m2, výška 1,5 m). O práci se dělte rovným dílem (stačí jednoduchá nepromokavá střecha a zavíratelné dveře)ČIN
 • Pěknou obyvatelnou dřevěnou chatu (plocha 20 m2). Stavba musí mít nepromokavou střechu, stěny dobře utěsněné, rovnou pevnou podlahu, okno a dveřeVELKÝ ČIN
Ke stavbě můžeš použít prkna, trámy, kulatinu, lepenku, hřebíky atd.
5) Dvojice (trojice, čtveřice)
je-li uvedeno „ve dvojici“ („v trojici, čtveřici“), můžete za daný výkon získat čin oba (tři, čtyři), podílíte-li se o veškerou práci rovným dílem.

3Q7 Stavba srubu

Postav ve dvojici až čtveřici5) (dle náročnosti práce):
 • Roubenou stavbu (plocha 6 m2, výška 1,5 m). O práci se dělte rovným dílem (stačí jednoduchá nepromokavá střecha a zavíratelné dveře)ČIN
 • Pěkný obyvatelný roubený srub (plocha 20 m2). Stavba musí mít nepromokavou střechu, stěny dobře utěsněné, rovnou pevnou podlahu, okno a dveřeVELKÝ ČIN
Na stěny musíš použít klády, na strop, podlahu a dveře můžeš použít prkna, trámy, lepenku, hřebíky atd.
5) Dvojice (trojice, čtveřice)
je-li uvedeno „ve dvojici“ („v trojici, čtveřici“), můžete za daný výkon získat čin oba (tři, čtyři), podílíte-li se o veškerou práci rovným dílem.

3Q8 Stavby z kamene

 • Postav z kamene rovnou a pevnou podezdívku nebo účelnou zeď, tarásek apod. Kameny mohou být pečlivě naskládané na sucho, nebo spojované jílem, maltou apod. Tloušťka zdí je min. 25 cm, výška 40 cm. Celková čelní plocha zdi 4 m2ČIN
 • Postav takovou podezdívku s celkovou čelní plochou 6 m2. Navíc udělej pravidelné a bezpečné schodiště (šíře min. 60 cm) se 4 schody nebo pevnou a rovnou dlážděnou plochu 2 m2 nebo obloukovou klenbu z pečlivě složených kamenů přes okenní či dveřní prostorVELKÝ ČIN

3Q9 Stavba krbu

 • Postav krb, který bude mít dobrý tah. Doporučené rozměry: „okno“ topeniště min. 55 × 45 cm, hloubka 45 cm, průřez komína min. 4 dm2. Ke stavbě můžeš mít pomocníkaČIN
 • Totéž, ale před ohniště přiveď z venku vzduch zvláštním kanálem (průřez 4 dm2), aby krb příliš neodčerpával teplý vzduch a nekouřil. Krb vybav roštem a instaluj kouřovou klapku (nemusíš je sám vyrábět)VELKÝ ČIN
×