3K Modelářství

VL + ML

3K1 Modely táborových staveb

 • Vyrob50) 3 modely různých táborových staveb v měřítku 1:10 až 1:30 (můstek, sněmoviště, kuchyň, kamna, pec, udírna, zásobárna, …). Dodrž pokud možno materiál, způsob konstrukce a co nejvíce detailů, aby model mohl posloužit za předlohu skutečné stavbyČIN
 • Podle tábora, kterého jsi se zúčastnil, vytvoř model na ploše min. 20dm2 s 5 objekty v měřítku 1:20 až 1:60. Dodrž pokud možno tvar terénu, materiál a způsob konstrukce s co nejvíce detailyVELKÝ ČIN
50) Vyrob
rozumí se výroba z materiálů, které je možno koupit i v obchodě, není-li stanoveno jinak. Nelze vyrábět ze stavebnice či polotovarů, umožňujících sestavením vznik jednoznačně definovaného výrobku.

3K2 Modely obydlí přírodních národů

 • Vyrob50) model obydlí nějakého přírodního národa v měřítku 1:10 až 1:30. Dodrž pokud možno materiál, způsob konstrukce a co nejvíce detailů. Případně doplň vybavenímČIN
 • Vyrob50) model celé vesnice přírodního národa na ploše min. 20 dm2 s 5 objekty v měřítku 1:20 až 1:60 nebo 2 další různé modely obydlí jako výšeVELKÝ ČIN
50) Vyrob
rozumí se výroba z materiálů, které je možno koupit i v obchodě, není-li stanoveno jinak. Nelze vyrábět ze stavebnice či polotovarů, umožňujících sestavením vznik jednoznačně definovaného výrobku.

3K3 Modely ze stavebnic

Ze zakoupené plastikové či dřevěné stavebnice slep a nabarvi patřičnými barvami modely různých dopravních prostředků: a) loď; b) leta­dlo v měřítku 1:50 či 1:72; c) automobil; d) motocykl; e) lokomotiva či vagon v měřítku N, TT, HO; f) ponorka, vzducholoď či jiný dopravní prostředek
 • 2 podmínky (nebo 1 výrazně náročnější model)ČIN
 • 4 podmínky (nebo 2 výrazně náročnější modely)VELKÝ ČIN

3K4 Plachtící modely

Sám vyrob50) podle vlastních či cizích plánů model:
a) Látkový či papírový drak s pevnou konstrukcí o ploše 20 dm2. Draka vypustíš na vzdálenost 150 m a zase jej v pořádku přitáhneš zpět k sobě;
b) letadlo „typ kluzák“ s rozpětím min. 40 cm, které po vypuštění ulétne 100 m a poté v pořádku přistane;
c) model padáku z látky se všemi náležitostmi včetně zátěže, který bude schopen sám po vhození do vzduchu klesat jako skutečný (z výšky 20 m).
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
50) Vyrob
rozumí se výroba z materiálů, které je možno koupit i v obchodě, není-li stanoveno jinak. Nelze vyrábět ze stavebnice či polotovarů, umožňujících sestavením vznik jednoznačně definovaného výrobku.

3K5 Historické modely

Vyrob50) ve vhodném měřítku věrný model – maketu nějakého skutečného historického objektu z období od středověku do 19. století. Snaž se dodržet co nejvíce detailů a typických znaků:
a) hrad, tvrz či zámek;
b) kostel, chrám či jiná rozsáhlejší církevní stavba;
c) 1 měšťanský a 1 vesnický dům;
d) složitější most či věž;
e) vodní či větrný mlýn, hamr apod.;
f) 2 obléhací stroje či zbraně, vozy, kočáry apod.
 • 2 podmínky (1 model může být koupená papírová stavebnice)ČIN
 • 4 podmínky (2 modely mohou být koupené papírové stavebnice)VELKÝ ČIN
50) Vyrob
rozumí se výroba z materiálů, které je možno koupit i v obchodě, není-li stanoveno jinak. Nelze vyrábět ze stavebnice či polotovarů, umožňujících sestavením vznik jednoznačně definovaného výrobku.

3K6 Modely ze starověku

Vyrob50) ve vhodném měřítku věrný model – maketu nějakého skutečného historického objektu (chrám, palác, pevnost, věž, most, pagoda, atrium, pyramida a jiné typické stavby) vztahující se ke starověkým světovým kulturám z celého světa (Sumer, Egypt, Řecko, Římská říše, Japonsko, Indie, Čína, Aztékové, Mayové apod.). Snaž se dodržet co nejvíce detailů a typických znaků, nelze používat koupené stavebnice:
 • 2 různé modely (1 může být z papíru)ČIN
 • 4 různé modely (2 mohou být z papíru)VELKÝ ČIN
50) Vyrob
rozumí se výroba z materiálů, které je možno koupit i v obchodě, není-li stanoveno jinak. Nelze vyrábět ze stavebnice či polotovarů, umožňujících sestavením vznik jednoznačně definovaného výrobku.

3K7 Modely historických plavidel

Vyrob50) ve vhodném měřítku model – maketu plavidla, které pomáhalo objevovat nové obzory. Dodrž pokud možno materiál, vzhled, co nejvíce detailů a doplň patřičným vybavením:
a) 3 různá jednoduchá plavidla přírodních národů;
b) vor typu Ra, Kon-Tiki apod.;
c) římská galéra;
d) vikingská loď;
e) středověká plachetnice;
f) plachetnice východních kultur – čínská džunka apod.;
g) jiné historické plavidlo.
 • 2 podmínky (1 model může být z kupované stavebnice)ČIN
 • 4 podmínky (2 modely mohou být z kupované stavebnice)VELKÝ ČIN
50) Vyrob
rozumí se výroba z materiálů, které je možno koupit i v obchodě, není-li stanoveno jinak. Nelze vyrábět ze stavebnice či polotovarů, umožňujících sestavením vznik jednoznačně definovaného výrobku.

3K8 Modely s vlastním pohonem

Podle vlastních či cizích plánů vyrob50) model nějakého dopravního prostředku tak, aby se sám vlastním jednoduchým pohonem, který sám vyrobíš, dal do pohybu a urazil uvedenou vzdálenost. Nelze použít stavebnici. Modely a)c) musí být upraveny tak, aby mohly překonat vzdálenost nejen v přímce, ale i do oblouku:
a) vozidlo – 50 m; b) plavidlo – 100 m; c) letadlo (ne kluzák), lze vypouštět z ruky – 250 m; d) balon nebo vzducholoď – 10 minut
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
50) Vyrob
rozumí se výroba z materiálů, které je možno koupit i v obchodě, není-li stanoveno jinak. Nelze vyrábět ze stavebnice či polotovarů, umožňujících sestavením vznik jednoznačně definovaného výrobku.

3K9 Modely z papíru

Ze zakoupené složitější papírové stavebnice slep se všemi detaily různé modely (dopravní prostředky, stavby, stroje, dioramata, …)
 • 4 modelyČIN
 • 8 modelyVELKÝ ČIN
×