3J Literární činnost, publikování

VL + ML

3J1 Psaní do časopisu

  • Přispěj 10× do nějakého oficiálně registrovaného časo­pisu (s přiděleným kódem ISSN) články o rozsahu nejméně 2 stran39)ČIN
  • Uveřejni ve třech oficiálně registrovaných časopisech nebo novinách celkem 20 článků o rozsahu nejméně 2 stran39)VELKÝ ČIN
ML: Přispěj 10x do časopisu (může být i kmenový) články o rozsahu nejméně 1 normované strany.
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.
VL

3J2 Napsání knihy

  • Napiš17) knihu o 80 stranách39), jakéhokoliv zaměřeníČIN
  • Napiš17) knihu o 120 stranách39), jakéhokoliv zaměření, kterou vydá některé nakladatelství (přidělen kód ISBN)VELKÝ ČIN
17) Napiš
musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.

3J3 Vydání publikace

Seznam se se správnými zásadami typografie. Zpracuj takto (tj. nalámej a vysázej – můžeš použít správnou počítačovou sazbu) publikace, které budou vydány v počtu alespoň 50 výtisků: a) zpěvník (s notami); b) román, novelu, sou­bor povídek; c) průvodce (cesto­pisný, místopisný apod.); d) příručku o historii kmene či jinou publ­ikaci s his­torickým zaměřením; e) sbírku básní; f) soubor divadelních her; g) 6 čísel časopisu; h) příručku s tábornickým (woodcrafter­ským) zaměřením.
  • 1 podmínkaČIN
  • 3 podmínkyVELKÝ ČIN
×