3G Knihařství, výroba papíru

VL + ML

3G1 Vazba zápisníku

  • Svaž zápisník (památník, deník) s nejméně 48 stranami (formát A6 nebo větší) do pevných plátěných desek, zdobených malováním atd.ČIN
  • Svaž 2 ročníky časopisů do pevných plátěných desek A4VELKÝ ČIN

3G2 Vazba knihy

  • Svaž knihu (min. formát A5), která má nejméně 100 stran, do tuhých plátěných desek tak, aby byla správně sešitá a dobře se otvírala. Strojové oříznutí stránek může udělat někdo jinýČIN
  • Totéž, ale s celokoženou, polokoženou nebo jinou složitou vazbou provedenou nějakým uznávaným knihařským způsobem (německá, francouzská vazba)VELKÝ ČIN

3G3 Knihařské práce

a) Vyrob50) 2 pasparty formátu min. A5: 1 papírovou se sklem, 1 plátěnou;
b) vyrob50) album na fotografie v plátěných deskách s nejméně 20 stranami a možností přidávat další;
c) vyrob50) tuhou papírovou krabici včetně víka (např. tubus, kartotéka) s plátěným povrchem, objem 2 litry;
d) podlep plátnem 2 mapy tak, aby je bylo možno skládat
  • 1 podmínkaČIN
  • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
50) Vyrob
rozumí se výroba z materiálů, které je možno koupit i v obchodě, není-li stanoveno jinak. Nelze vyrábět ze stavebnice či polotovarů, umožňujících sestavením vznik jednoznačně definovaného výrobku.

3G4 Výroba papíru

  • Vyrob50) recyklací 3 listy papíru formátu A4, na který se dá dobře psátČIN
  • Vyrob pergamen z kůžeVELKÝ ČIN
50) Vyrob
rozumí se výroba z materiálů, které je možno koupit i v obchodě, není-li stanoveno jinak. Nelze vyrábět ze stavebnice či polotovarů, umožňujících sestavením vznik jednoznačně definovaného výrobku.
×