3D Hudba

VL + ML

3D1 Hudební produkce

Vystup 8× na veřejnosti48), aniž za to dostaneš honorář:
a) jako sólový zpěvák (je možno s doprovodem kapely) nebo jako zpěvák ve sboru;
b) jako sólový instrumentální hráč (s doprovodem nejvýše 1 hráče);
c) jako člen skupiny alespoň 3 hudebníků hrající na hudební nástroj (nepočítají se různá chřestítka, tamburíny apod.).
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
48) Veřejnost
tímto pojmem se rozumí shromáždění lidí, které není uzavřené (nejde jen o členy kmene, Ligy či nějakého spolku na jejich interním setkání), akce byla inzerovaná mimo uzavřený okruh lidí a kdokoli ji může navštívit.

3D2 Národní písně

 • Zazpívej skupině osob35) sólově a zpaměti 20 českých nebo moravských národních písníČIN
 • Nauč skupinu osob35) 20 českých nebo moravských národních písní, které dosud neznalyVELKÝ ČIN
35) Skupina osob
nejméně tři osoby (kromě tebe).

3D3 Písně jiných národů

Zazpívej sám a sólově:
 • 20 národních písní jiných národů, z toho alespoň 5 v původním jazyce a alespoň 5 v češtiněČIN
 • 30 národních písní jiných národů, z toho alespoň 10 v původním jazyce a alespoň 10 v češtině; v těchto 30 písních musí být zastoupeny písně nejméně 6 národůVELKÝ ČIN
Mimo písní přírodních národů; české texty musí obsahově odpovídat originálu.
ML: Zazpívej sám a sólově tolik lidových písní jiných národů, kolik je ti let, z toho alespoň 2 v původním jazyce a alespoň 2 v češtině.

3D4 Písně přírodních národů

Zazpívej sám a sólově autentické písně indiánů nebo jiných přírodních národů v původním jazyce. Musíš znát správnou výslovnost a vědět, o čem písně pojednávají:
 • 10 písníČIN
 • 20 písní; nejméně u poloviny těchto písní uveď též doslovný překladVELKÝ ČIN

3D5 Složení písně

 • Slož hudbu k textu nebo text k melodii (nikoliv parodii) a nauč píseň úspěšně skupinu osob35)ČIN
 • Slož hudbu k textu a text k melodii (nikoliv parodii). Pokud toto dílo (díla) převezme některá pravidelně hrající kapela do svého repertoáru:VELKÝ ČIN
35) Skupina osob
nejméně tři osoby (kromě tebe).

3D6 Zpěv u ohně

Zpívej večer u ohně:
 • Skupině osob35) 20 trampských, tábornických či podobných písní a doprovázej se při tom na hudební nástroj (strunný nástroj nebo tahací harmonika). Skupina může zpívat s tebou, musíš však být skutečně vůdčí osobností ve zpěvu i doprovoduČIN
 • Dvěma rozdílným skupinám 10 osob. Každé skupině zazpívej 20 jiných trampských, tábornických či podobných písní, doprovázej se při tom na hudební nástroj (strunný nástroj nebo tahací harmonika) a vyprávěj zajímavosti o písních, které zpíváš nebo o jejich autorechVELKÝ ČIN
ML: Zpívej skupině alespoň 3 lidí večer u ohně 10 trampských, tábornických či podobných písní a doprovázej se při tom na hudební nástroj.
35) Skupina osob
nejméně tři osoby (kromě tebe).

3D7 Výroba hudebního nástroje

Vyrob50) strunný nebo dechový hudební nástroj (mimo nástroje uvedeného ve skupině Indiánské řemeslo):
 • Na nějž je možno zahrát jednoduchou melodiiČIN
 • Na profesionální úrovni, na který zahraješ ty nebo někdo jiný při vystoupení na veřejnosti48)VELKÝ ČIN
48) Veřejnost
tímto pojmem se rozumí shromáždění lidí, které není uzavřené (nejde jen o členy kmene, Ligy či nějakého spolku na jejich interním setkání), akce byla inzerovaná mimo uzavřený okruh lidí a kdokoli ji může navštívit.
50) Vyrob
rozumí se výroba z materiálů, které je možno koupit i v obchodě, není-li stanoveno jinak. Nelze vyrábět ze stavebnice či polotovarů, umožňujících sestavením vznik jednoznačně definovaného výrobku.

3D8 Hudební teorie

Prokaž, že znáš28):
 • Základy hudební teorie (noty, hudební klíče, stupnice, stavba akordů, tvorba dvojhlasů)ČIN
 • Hudební teorii a rozpoznej sluchem základní hudební intervaly. Dále správně zapiš do not a akordových značek píseň odposlechnutou z nahrávky, nebo rozepiš píseň danou v notách do trojhlasůVELKÝ ČIN
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

3D9 Dějiny hudby

Prokaž, že znáš28) základní dějiny hudby v uvedených obdobích či žánrech. U každého období prokaž znalost charakteristických znaků hudby, a uveď 3 významná konkrétní díla naše (pokud existují) a světová a jejich autory (jsou-li známi):
a) hudba gotická, renezanční, barokní a rokoková
b) opera 19. století, instrumentální tvorba 19. století, opereta, lidová hudba
c) vážná hudba 20. století, jazz, folk, moderní žánry
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
VL

3D10 Klasická hudba

 • Přednášej 30 minut skupině osob35) o klasické hudbě v urči tém období nebo o určitém skladateli. Přednášku doplňuj připraveným hudebním záznamemČIN
 • Totéž 3×, navíc zorganizuj koncert klasické hudbyVELKÝ ČIN
35) Skupina osob
nejméně tři osoby (kromě tebe).

3D11 Hudební žánry

 • Přednášej 30 minut skupině osob35) o vybraném hudebním žánru 20. století nebo o lidové hudbě. Přednášku doplňuj připraveným hudebním záznamem (doba pouštění záznamu se do doby 30 minut nepočítá)ČIN
 • Totéž 3×, navíc zorganizuj koncert takového žánruVELKÝ ČIN
35) Skupina osob
nejméně tři osoby (kromě tebe).
×