3CC Zábava

VL + ML

3CC1 Dramatizace

 • Vytvoř dramatizaci literární předlohy o délce 20 stran39)ČIN
 • Vytvoř dramatizaci literární předlohy a režíruj představení, které bude trvat 50 minutVELKÝ ČIN
ML: Vytvoř divadelní hru (pásmo) tím, že dáš dohromady útržky z různých textů (divadelních her, poezie, prózy apod.), tak aby na sebe navazovaly, na 10 stran strojopisu.
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.

3CC2 Herecká role

Hraj významnou roli v představení: a) činohra (30 min); b) film (30 min); c) pantomima (10 min); d) zábavní pásmo (60 min).
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínky, z toho 1 role hlavníVELKÝ ČIN
ML: Hraj významnou roli v představení: a) činohra (10 min); b) film (10 min); c) pantomima (5 min); d) zábavní pásmo (30 min).

3CC3 Hra o přírodních národech

 • Napiš17) původní hru čerpající z historie Indiánů či jiného přírodního národa o 15 stranách39) a postarej se o to, aby byla zrealizovánaČIN
 • Napiš17) původní hru čerpající z historie Indiánů či jiného přírodního národa o 20 stranách39), zrežíruj ji, postarej se o 3 reprízy, navíc vytvoř poutavě napsaný program o historii onoho národaVELKÝ ČIN
ML: Napiš původní hru o Indiánech či jiném přírodním národu na 8 stránek strojopisu, která bude zrealizována.
17) Napiš
musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.

3CC4 Loutkové divadlo

Zahraj představení pro plénum22) o délce 30 minut se správným použitím:
a) marionet (vedení shora na provázcích);
b) maňásků nebo javanek (vedení zespodu);
c) loutek vedených jiným způsobem (například přímo).
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínky, z toho v jednom případě si loutky sám vyrob50)VELKÝ ČIN
22) Plénum
veřejnost, kmen, rod apod., na shromáždění či při příležitosti k tomu určené.
50) Vyrob
rozumí se výroba z materiálů, které je možno koupit i v obchodě, není-li stanoveno jinak. Nelze vyrábět ze stavebnice či polotovarů, umožňujících sestavením vznik jednoznačně definovaného výrobku.

3CC5 Napsání hry

Napiš17) hru, která bude sehrána na veřejnosti48), ve stylu:
a) řecká komedie nebo tragédie; b) fraška; c) tragédie; d) komedie; e) absurdní drama; f) historické drama.
 • 1 podmínka o délce 30 minutČIN
 • 2 podmínky, každá o délce 45 minutVELKÝ ČIN
ML: Napiš divadelní hru ve stylu komedie, tragédie, fraška nebo drama o 8 stranách strojopisu, která bude sehrána.
17) Napiš
musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.
48) Veřejnost
tímto pojmem se rozumí shromáždění lidí, které není uzavřené (nejde jen o členy kmene, Ligy či nějakého spolku na jejich interním setkání), akce byla inzerovaná mimo uzavřený okruh lidí a kdokoli ji může navštívit.

3CC6 Napsání scénáře

Napiš17) (dílo musí být zrealizováno):
a) scénář 90minutového zábavního pásma, obsahujícího nějaké tvé dílo (píseň, povídku apod.);
b) podrobného průvodce ke dvěma různým výstavám;
c) scénář k původní desetiminutové pantomimě.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
ML: Napiš scénář půlhodinového zábavního pásma nebo scénář k původní desetiminutové pantomimě.
17) Napiš
musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.

3CC7 Návštěva představení

 • Navštiv představení všech těchto žánrů: opera nebo opereta; balet; činohra; koncert nebo festival vážné hudby; muzikál nebo zpěvohra; koncert nebo festival populární hudby. Napiš17) recenze nebo pohovoř24) o všech představeníchČIN
 • Navštiv 6 představení jednoho souboru nebo navštiv 6× jednu instituci (divadlo) a napiš17) recenze nebo pohovoř24) o těchto představeních, v přičemž se vyjádříš o kvalitě souboru či instituce. Z toho na 2 představení vezmi skupinu osob35), obstarej lístky a před představením jim vysvětli, o co půjde, jaký je stručný děj a řekni něco o autorovi, jeho krátký životopisVELKÝ ČIN
ML: Navštiv operu, koncert vážné hudby a divadlo (nepočítají se školní představení), podej o tom písemnou zprávu, vyprávěj před kmenem děj opery a divadelní hry.
17) Napiš
musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.
24) Pohovoř (2)
pohovoř před odborníkem19) nebo před plénem22). Odborník či plénum mohou dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
22) Plénum
veřejnost, kmen, rod apod., na shromáždění či při příležitosti k tomu určené.
35) Skupina osob
nejméně tři osoby (kromě tebe).

3CC8 Recitace

Zarecituj skupině osob35) zpaměti verše:
a) ze starověkých eposů;
b)ze středověké poezie – trubadúrská poezie, legendy;
c) novověké poezie od renezance do konce devatenáctého století;
d) z poezie od počátku 20. století;
e) z klasické mimoevropské poezie (čínská, aztécká apod.).
 • 1 podmínka o 120 verších (řádcích)ČIN
 • 2 podmínky o 160 verších (řádcích)VELKÝ ČIN
ML: Zarecituj skupině osob zpaměti úryvek z poezie mající 40 veršů (řádků). Může být i více básní, ale recituj je všechny při jedné příležitosti.
35) Skupina osob
nejméně tři osoby (kromě tebe).

3CC9 Řečnictví

 • Přednes před plénem22) 2 zajímavé přednášky dle správných zásad řečnictví trvající celkem 90 minutČIN
 • Přednes na veřejnosti48) 5 různých přednášek o celkové délce 5 hodin a doprovoď se vizuálním materiálemVELKÝ ČIN
ML: Hovoř ve kmeni souvisle a zajímavě 20 minut na téma, které sis připravil.
22) Plénum
veřejnost, kmen, rod apod., na shromáždění či při příležitosti k tomu určené.
48) Veřejnost
tímto pojmem se rozumí shromáždění lidí, které není uzavřené (nejde jen o členy kmene, Ligy či nějakého spolku na jejich interním setkání), akce byla inzerovaná mimo uzavřený okruh lidí a kdokoli ji může navštívit.

3CC10 Vyprávění příběhu

Vyprávěj při různých příležitostech na veřejnosti48) (na sněmu, v týpí, …):
a) 3 indiánské příběhy; b) 3 bajky; c) 3 pověsti či legendy; d) 3 povídky s tématikou přírody (Seton, London, Batlička, …); e) 3 národní nebo indiánské pohádky.
 • 2 podmínky o celkové délce 60 minutČIN
 • 3 podmínky o celkové délce 120 minutVELKÝ ČIN
ML: Vyprávěj legendy, pohádky, povídky s tématikou přírody nebo indiánské příběhy před kmenem, každé vyprávění 5 minut: 12 let – 3×, 13 – 5×, 14 – 7×, 15 let – 10×.
48) Veřejnost
tímto pojmem se rozumí shromáždění lidí, které není uzavřené (nejde jen o členy kmene, Ligy či nějakého spolku na jejich interním setkání), akce byla inzerovaná mimo uzavřený okruh lidí a kdokoli ji může navštívit.
×