3BB Výtvarné techniky

Dílo musí být v souladu s určitým výtvarným stylem a zhotovené výtvarně uznávanou technikou. Ztvárněný objekt musí být dobře rozpoznatelný. Myšleno je vždy ruční zho­to­vení díla (nikoliv např. počítačová grafika).
VL + ML

3BB1 Grafika

Zhotov grafickou technikou (suchá jehla, linoryt, dřevoryt nebo kombinované techniky), případně i koláží, frotáží apod.:
 • 2 díla, pokaždé jinou technikouČIN
 • 4 díla, pokaždé jinou technikouVELKÝ ČIN

3BB2 Kreslení

Nakresli (tužkou, perem, fixem, uhlem, rudkou apod.):
a) předmět z táborového života nebo zátiší;
b) živočicha (v pohybu);
c) rostlinu či strom;
d) věrný portrét nebo postavu člověka;
e) skupinu lidí při nějaké činnosti;
f) příběh formou kresleného seriálu;
g) krajinku.
 • 2 témata – celkem 4 kresbyČIN
 • 4 témata – celkem 8 kresebVELKÝ ČIN

3BB3 Akvarel

Namaluj akvarelovou technikou:
a) předmět z táborového života nebo zátiší;
b) živočicha (v pohybu);
c) rostlinu či strom;
d) věrný portrét nebo postavu člověka;
e) skupinu lidí při nějaké činnosti;
f) příběh formou kresleného seriálu;
g) krajinku.
 • 2 podmínkyČIN
 • 4 podmínkyVELKÝ ČIN

3BB4 Malování

Namaluj technikou kvaš, tempera, olej nebo akryl:
a) krajinku; b) zátiší; c) portrét; d) postavu; e) činnost skupiny lidí.
 • 1 podmínkyČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN

3BB5 Napodobení starých výtvarných technik

Zaznamenej nějakou současnou událost ve stylu výtvarných technik starověkých nebo středověkých národů (malba v egyptském stylu, iluminovaný rukopis, …)
 • 1 díloČIN
 • 2 díla, pokaždé jinou technikouVELKÝ ČIN

3BB6 Malby na méně používané materiály

Vytvoř výtvarná díla, pokaždé na jiný z těchto materiálů: a) dřevo; b) kámen; c) omítka; d) sklo; e) textil; f) kůže.
 • 2 dílaČIN
 • 4 dílaVELKÝ ČIN

3BB7 Aranžování

a) Naaranžuj 3 kytice z čerstvých řezaných květin do správné vázy podle pravidel aranžování a postarej se, aby kytice co nejdéle vydržely;
b) naaranžuj suché nebo čerstvé květiny podle pravidel aranžování do 3 různých nádob (miska, hrnek, podlouhlá miska, …) a vyber pro ně vhodné místo;
c) uvaž adventní nebo dožínkový věnec z přírodního materiálu s použitím nití a tenkého drátu;
d) naaranžuj suché květiny, textilii, zajímavý tvar z provázků apod. na stěnu do rámu či proutěného sluníčka;
e) ozdob stěnu aranží, např. sítí, velkou textilií, prací z papíru, textilu apod.;
f) vyrob a nazdob podle lidových předloh 3 drobné výrobky typu svícen z přírodního materiálu, drobné košíčky s květinami, ozdobené šišky apod.
 • 2 podmínkyČIN
 • 4 podmínkyVELKÝ ČIN

3BB8 Lidové sváteční výrobky

Vyrob50) tyto hodnotné výrobky:
a) 4 kraslice podle lidového vzoru, každý jinou technikou;
b) jesličky;
c) vánoční stromeček s lidovými ozdobami;
d) 2 ozdoby z kukuřičného šustí;
e) 2 ozdoby z dřevěných hoblin nebo lýka;
f) 20 kusů perníku, které sám ozdobíš.
 • 2 podmínkyČIN
 • 4 podmínkyVELKÝ ČIN
50) Vyrob
rozumí se výroba z materiálů, které je možno koupit i v obchodě, není-li stanoveno jinak. Nelze vyrábět ze stavebnice či polotovarů, umožňujících sestavením vznik jednoznačně definovaného výrobku.

3BB9 Návštěva galerií

 • Navštiv 3 významné galerie (minimálně regionální). Napiš17) pojednání v rozsahu 5 stran39) nebo přednášej 30 minut skupině osob35) o výtvarných stylech, autorech a exponátech, které jsi zhlédlČIN
 • Navštiv 5 významných galerií, z toho alespoň 1 v cizí zemi. V jedné z těchto galerií podej výklad jiné osobě. Na základě těchto návštěv přednášej 30 minut skupině osob35) o historii a teorii výtvarného umění v určitém období a doplň přednášku obrazovým materiálemVELKÝ ČIN
17) Napiš
musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.
35) Skupina osob
nejméně tři osoby (kromě tebe).
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.
VL

3BB10 Sochařství

Vytvoř tesáním z kamene nebo odlitím (z kovu, sádry apod.) zdařilé sochařské dílo – postavu člověka či zvířete:
 • 1 díloČIN
 • 2 díla, každé jinou technikouVELKÝ ČIN

3BB11 Výtvarná teorie

Prokaž základní znalosti historie a výtvarných technik v oborech malířství a sochařství v uvedených obdobích. U každého období prokaž znalost 1 významného konkrétního díla našeho (pokud existuje) a světového a prokaž znalost 1 autora našeho a světového (jsou-li známi):
a) prehistorie, starověký Egypt, starověké Řecko, Římská říše, Byzantská říše, raně křesťanské období, románské období;
b) gotika raná, gotika pozdní, renezance (italská a evropská), baroko a rokoko (italské, vlámské, španělské holandské, francouzské);
c) neoklasicizmus, romantizmus (Anglie, Španělsko, Francie), impresionismus a postimpresionizmus, 20. století.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN

3BB12 Technická kresba

V souladu se zásadami technické kresby zdokumentuj stavbu, strojní zařízení, nářadí apod., pokaždé z jiného oboru techniky (nejedná se o technický výkres; mohou být i skici):
 • 3 dílaČIN
 • 6 dělVELKÝ ČIN
×