3B Dřevorubectví

Ke kácení se používají pouze ruční nástroje. Kácet stromy lze teprve po dohodě se správcem či majitelem lesa. Natěžené klády může vynášet z lesa i někdo jiný.
VL + ML

3B1 Kácení a příprava paliva

Sám pokácej suché stromy, alespoň jeden o průměru nejméně 15 cm. Nařež je a rozštípej na palivové dřevo patřičné délky tak, aby celkový objem paliva byl:
  • 1 m3ČIN
  • 2 m3; 1 pokácený strom musí být přitom o průměru nejméně 25 cmVELKÝ ČIN
ML: Totéž, objem paliva: 13 let: 0,7 m3, 14 let a více: 1 m3

3B2 Kácení stromu na kolík

Sám během 1 dne pokácej za sebou 3 stromy o průměru nejméně 15 cm. Cílový kolík umísti zhruba ve vzdálenosti 2/3 výšky stromu, nejblíže však 10 m. Lze použít sekeru i ruční pilu. Stromy musí padnout na kolík svojí vlastní vahou, během pádu již nesmíš ovlivňovat směr:
  • Padnou-li všechny kmeny do 50 cm od cílového kolíku (měří se vzdálenost od kolíku k nejbližšímu bodu na obvodu kmene)ČIN
  • Padnou-li všechny kmeny na cílový kolíkVELKÝ ČIN
ML: Sám během 1 dne pokácej za sebou 3 stromy o průměru tolik cm, kolik je ti let. Cílový kolík umísti… (dále znění shodné s VL)

3B3 Práce s dřevorubeckým nářadím

Předveď29), že umíš správně a bezpečně používat:
  • Malou sekeru a ruční obloukovou pilu. Předveď29): řezání pilou (ve dvojici i sám jak při kácení, tak při práci na koze), odvětvování, bobrování, štípaní. Sám pokácej a zpracuj strom o průměru 20 cmČIN
  • Velkou sekeru, kalač a klíny. Sám pokácej a zpracuj jen sekerou strom o průměru 20 cm. Navíc vyrob50) a nasaď dobré funkční topůrko. Dokonale nabrus sekeru a pilu a udělej u pily i rozvor zubu („šraňk“)VELKÝ ČIN
ML: Totéž, ale průměr stromu 10 cm
29) Předveď
předveď (prakticky) odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
50) Vyrob
rozumí se výroba z materiálů, které je možno koupit i v obchodě, není-li stanoveno jinak. Nelze vyrábět ze stavebnice či polotovarů, umožňujících sestavením vznik jednoznačně definovaného výrobku.

3B4 Tyče na týpí

  • Zpracuj z tyčoviny (kterou mohl pokácet někdo jiný) 14 tyčí délky alespoň 6 m: zbav je všech součků a kůry tak, aby byly dokonale hladké. Na slabším konci by měly být silné 2 cm. Pár kouřových tyčí může být kratšíČIN
  • Sám v lese vyber, pokácej a osekej vhodné stromy pro 17 tyčí délky alespoň 6 m. Zpracuj je jako u ČINUVELKÝ ČIN
VL

3B5 Kácení stavebního dříví

Pokácej a osekej klády pro táborové či podobné stavby. Průměr tyčí na užším konci nesmí být menší než 6 cm. Celková délka klád:
  • 150 mČIN
  • 300 mVELKÝ ČIN
×