2Y Věda

VL + ML

2Y1 Významní přírodovědci

  • Vyjmenuj 6 až 10 přírodovědců z biologických (nebo geologických) oborů, které považuješ za významné a vysvětli proč. Pohovoř24) celkem 20 minut o jejich životě a díleČIN
  • Totéž o 12 až 20 osobnostech z nejméně 10 různých oborů (např. ornitologie, entomologie, ekologie, …), celkem 40 minutVELKÝ ČIN
24) Pohovoř (2)
pohovoř před odborníkem19) nebo před plénem22). Odborník či plénum mohou dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
22) Plénum
veřejnost, kmen, rod apod., na shromáždění či při příležitosti k tomu určené.

2Y2 Významní vědci

  • Vyjmenuj 6 až 10 vědců z oboru přírodních nebo technických věd (mimo oborů, na něž se vztahuje čin 2Y1), které považuješ za významné, a vysvětli proč. Pohovoř24) celkem 20 minut o jejich životě a díleČIN
  • Totéž o 12 až 20 osobnostech z nejméně 10 různých oborů, celkem 40 minutVELKÝ ČIN
24) Pohovoř (2)
pohovoř před odborníkem19) nebo před plénem22). Odborník či plénum mohou dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
22) Plénum
veřejnost, kmen, rod apod., na shromáždění či při příležitosti k tomu určené.
VL

2Y3 Vědecké obory

  • Pohovoř23) 30 minut o jednom oboru vědy. Přitom prokaž, že znáš28) jeho historii od vzniku po současnost, význam pro lidstvo a vyjmenuj hlavní představitele oboruČIN
  • Totéž o 2 oborech, celkem 60 minutVELKÝ ČIN
23) Pohovoř (1)
pohovoř před odborníkem19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

2Y4 Odborné publikování

  • Přispěj 3× odborným článkem do nějakého odborného časopisu nebo sborníku, každý článek o rozsahu nejméně 2 stran39)ČIN
  • Uveřejni nejméně ve 3 různých odborných časopisech nebo sbornících celkem 10 článků, každý o rozsahu nejméně 2 stran39)VELKÝ ČIN
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.
×