2L Příroda - dřeviny

VL + ML

2L1 Jehličnany

 • Urči v přírodě46) 6 zástupců54) našich18) jehličnanů; vyjmenuj jejich charakteristické rozpoznávací znaky a popiš přirozené prostředíČIN
 • Urči45) 20 zástupců54) našich18), vysazených nebo okrasných2) jehličnanů; 15 z nich najdi v přírodě, v parcích, botanických zahradách nebo arboretech. Nález si zaznamenej55)VELKÝ ČIN
2) Cizokrajné (exotické), vysazené, okrasné
druhy rostlin nebo živočichů, které nejsou v naší zemi původní a byly zde vysazeny ať už z důvodů hospodářských nebo okrasných.
18) Naše (druhy, zástupci)
druhy či zástupci živočichů nebo rostlin, které jsou v naší zemi původní.
45) Urči
urči druh/zástupce podle vyobrazení v atlase nebo podle exponátů ve sbírkách apod. (je možné i v přírodě) a popiš základní charakteristické poznávací znaky tak, aby bylo zřejmé, že si nemůžeš jednotlivé exempláře splést a můžeš daný objekt určit kdykoliv v přírodě.
46) Urči v přírodě
urči v přírodě30), 31) druh/zástupce a popiš základní charakteristické poznávací znaky tak, aby bylo zřejmé, že si nemůžeš jednotlivé exempláře splést.
30) Příroda (1)
prostředí mimo vnitřní prostory lidských obydlí přímo určené k bydlení živočichů (hnízdění vlaštovek, rehků, kalousů apod. v budovách se považuje za hnízdění v přírodě), nelze tedy za čin považovat pozorování hnízdění např. exotických ptáků v kleci nebo ve voliéře, byť by byla mimo budovu.
31) Příroda (2)
přirozené prostředí výskytu rostlin, nerostů apod.; nelze tedy za určování v přírodě považovat např. určování rostlin pěstovaných v parcích, truhlících, květináčích apod., pokud není přímo u činu určeno jinak.
54) Zástupce
živočich či rostlina určená buď pouze rodovým jménem (např. javor – v tom případě lze počítat pouze 1× z rodu javor) či rodovým a druhovým jménem (např. javor mléč, javor horský – v tom případě se počítá každý druh).
55) Zaznamenej
zapiš název, datum, místo a stanoviště (např. sasanka hajní, 22. 3. 2013, Křivoklátsko – údolí Javornice, smíšený les u potoka).

2L2 Listnaté stromy

 • Urči v přírodě46) 10 zástupců54) našich18) listnatých stromů v období s listyČIN
 • Urči46) 20 zástupců54) našich18), vysazených nebo okrasných2) listnatých stromů; 15 z nich najdi v přírodě31), v parcích, botanických zahradách nebo arboretech. Nález si zaznamenej55)VELKÝ ČIN
2) Cizokrajné (exotické), vysazené, okrasné
druhy rostlin nebo živočichů, které nejsou v naší zemi původní a byly zde vysazeny ať už z důvodů hospodářských nebo okrasných.
18) Naše (druhy, zástupci)
druhy či zástupci živočichů nebo rostlin, které jsou v naší zemi původní.
31) Příroda (2)
přirozené prostředí výskytu rostlin, nerostů apod.; nelze tedy za určování v přírodě považovat např. určování rostlin pěstovaných v parcích, truhlících, květináčích apod., pokud není přímo u činu určeno jinak.
46) Urči v přírodě
urči v přírodě30), 31) druh/zástupce a popiš základní charakteristické poznávací znaky tak, aby bylo zřejmé, že si nemůžeš jednotlivé exempláře splést.
30) Příroda (1)
prostředí mimo vnitřní prostory lidských obydlí přímo určené k bydlení živočichů (hnízdění vlaštovek, rehků, kalousů apod. v budovách se považuje za hnízdění v přírodě), nelze tedy za čin považovat pozorování hnízdění např. exotických ptáků v kleci nebo ve voliéře, byť by byla mimo budovu.
31) Příroda (2)
přirozené prostředí výskytu rostlin, nerostů apod.; nelze tedy za určování v přírodě považovat např. určování rostlin pěstovaných v parcích, truhlících, květináčích apod., pokud není přímo u činu určeno jinak.
54) Zástupce
živočich či rostlina určená buď pouze rodovým jménem (např. javor – v tom případě lze počítat pouze 1× z rodu javor) či rodovým a druhovým jménem (např. javor mléč, javor horský – v tom případě se počítá každý druh).
55) Zaznamenej
zapiš název, datum, místo a stanoviště (např. sasanka hajní, 22. 3. 2013, Křivoklátsko – údolí Javornice, smíšený les u potoka).

2L3 Keře

 • Definuj pojem keř. Urči v přírodě46) 10 zástupců54) listnatých opadavých keřůČIN
 • Urči45) 20 zástupců54) keřů (mohou být jehličnaté i listnaté, stálezelené i opadavé); 15 z nich najdi v přírodě, parcích, botanických zahradách nebo arboretech. Nález si zaznamenej55)VELKÝ ČIN
45) Urči
urči druh/zástupce podle vyobrazení v atlase nebo podle exponátů ve sbírkách apod. (je možné i v přírodě) a popiš základní charakteristické poznávací znaky tak, aby bylo zřejmé, že si nemůžeš jednotlivé exempláře splést a můžeš daný objekt určit kdykoliv v přírodě.
46) Urči v přírodě
urči v přírodě30), 31) druh/zástupce a popiš základní charakteristické poznávací znaky tak, aby bylo zřejmé, že si nemůžeš jednotlivé exempláře splést.
30) Příroda (1)
prostředí mimo vnitřní prostory lidských obydlí přímo určené k bydlení živočichů (hnízdění vlaštovek, rehků, kalousů apod. v budovách se považuje za hnízdění v přírodě), nelze tedy za čin považovat pozorování hnízdění např. exotických ptáků v kleci nebo ve voliéře, byť by byla mimo budovu.
31) Příroda (2)
přirozené prostředí výskytu rostlin, nerostů apod.; nelze tedy za určování v přírodě považovat např. určování rostlin pěstovaných v parcích, truhlících, květináčích apod., pokud není přímo u činu určeno jinak.
54) Zástupce
živočich či rostlina určená buď pouze rodovým jménem (např. javor – v tom případě lze počítat pouze 1× z rodu javor) či rodovým a druhovým jménem (např. javor mléč, javor horský – v tom případě se počítá každý druh).
55) Zaznamenej
zapiš název, datum, místo a stanoviště (např. sasanka hajní, 22. 3. 2013, Křivoklátsko – údolí Javornice, smíšený les u potoka).

2L4 Dřeviny v zimě

Urči v přírodě46) naše18) listnaté stromy či keře podle pupenů, kůry nebo tvaru koruny:
 • 10 zástupců54)ČIN
 • 20 zástupců54)VELKÝ ČIN
18) Naše (druhy, zástupci)
druhy či zástupci živočichů nebo rostlin, které jsou v naší zemi původní.
46) Urči v přírodě
urči v přírodě30), 31) druh/zástupce a popiš základní charakteristické poznávací znaky tak, aby bylo zřejmé, že si nemůžeš jednotlivé exempláře splést.
30) Příroda (1)
prostředí mimo vnitřní prostory lidských obydlí přímo určené k bydlení živočichů (hnízdění vlaštovek, rehků, kalousů apod. v budovách se považuje za hnízdění v přírodě), nelze tedy za čin považovat pozorování hnízdění např. exotických ptáků v kleci nebo ve voliéře, byť by byla mimo budovu.
31) Příroda (2)
přirozené prostředí výskytu rostlin, nerostů apod.; nelze tedy za určování v přírodě považovat např. určování rostlin pěstovaných v parcích, truhlících, květináčích apod., pokud není přímo u činu určeno jinak.
54) Zástupce
živočich či rostlina určená buď pouze rodovým jménem (např. javor – v tom případě lze počítat pouze 1× z rodu javor) či rodovým a druhovým jménem (např. javor mléč, javor horský – v tom případě se počítá každý druh).

2L5 Plody

 • Urči45) podle plodů 20 zástupců54) našich18) dřevin (jehličnany, listnaté stromy i keře)ČIN
 • Urči45) podle plodů 40 zástupců54) našich18), vysazených nebo okrasných2) dřevinVELKÝ ČIN
ML: Za každý rok tvého života urči podle plodu 1 zástupce našich dřevin.
2) Cizokrajné (exotické), vysazené, okrasné
druhy rostlin nebo živočichů, které nejsou v naší zemi původní a byly zde vysazeny ať už z důvodů hospodářských nebo okrasných.
18) Naše (druhy, zástupci)
druhy či zástupci živočichů nebo rostlin, které jsou v naší zemi původní.
45) Urči
urči druh/zástupce podle vyobrazení v atlase nebo podle exponátů ve sbírkách apod. (je možné i v přírodě) a popiš základní charakteristické poznávací znaky tak, aby bylo zřejmé, že si nemůžeš jednotlivé exempláře splést a můžeš daný objekt určit kdykoliv v přírodě.
54) Zástupce
živočich či rostlina určená buď pouze rodovým jménem (např. javor – v tom případě lze počítat pouze 1× z rodu javor) či rodovým a druhovým jménem (např. javor mléč, javor horský – v tom případě se počítá každý druh).

2L6 Otisky listů

Udělej sadu otisků (modrotiskové, kouřové, barvou apod.) listů dřevin (stromů nebo keřů) a označ21) je:
 • 15 druhů4)ČIN
 • 30 druhů4)VELKÝ ČIN
4) Druh
živočich či rostlina určená rodovým i druhovým jménem (např. sasanka hajní, konipas bílý; nestačí jen sasanka nebo konipas).
21) Označ
každý exponát musí obsahovat české a vědecké jméno, kromě 2L7 též lokalitu a datum sběru; s určením ti může pomoci někdo jiný.

2L7 Sbírka dřevin

Sestav sbírku34) dřevin. Každý exponát musí obsahovat větvičku s pupeny, vzorek kůry, dřeva na podélném i příčném řezu, list a květ (oba vylisované nebo kresbu) a plod resp. semena:
 • 10 druhů4) našich18) dřevinČIN
 • 20 druhů4) našich18), vysazených nebo okrasných2) dřevinVELKÝ ČIN
2) Cizokrajné (exotické), vysazené, okrasné
druhy rostlin nebo živočichů, které nejsou v naší zemi původní a byly zde vysazeny ať už z důvodů hospodářských nebo okrasných.
4) Druh
živočich či rostlina určená rodovým i druhovým jménem (např. sasanka hajní, konipas bílý; nestačí jen sasanka nebo konipas).
18) Naše (druhy, zástupci)
druhy či zástupci živočichů nebo rostlin, které jsou v naší zemi původní.
34) Sbírka (herbář, …)
sbírka musí být označena21) a zajištěna, aby vydržela v neplesnivém stavu nejméně 1 rok. Uložené přírodniny musí být upevněny (přilepením, přivázáním, v krabičkách apod.) a musí být po celou dobu poznatelné.
21) Označ
každý exponát musí obsahovat české a vědecké jméno, kromě 2L7 též lokalitu a datum sběru; s určením ti může pomoci někdo jiný.

2L8 Sbírka semen a plodů

Nasbírej a sestav do sbírky34) semena, a pokud je to možné, i plody rostlin (mohou to být byliny i dřeviny) a opatři jednoduchou ilustrací9) dané rostliny:
 • 30 druhů4)ČIN
 • 60 druhů4)VELKÝ ČIN
4) Druh
živočich či rostlina určená rodovým i druhovým jménem (např. sasanka hajní, konipas bílý; nestačí jen sasanka nebo konipas).
9) Ilustrace
doplnění pozorování nebo jiného textu kresbami vystihujícími daný děj (nemusí být vlastní), fotografiemi, skicami apod.
34) Sbírka (herbář, …)
sbírka musí být označena21) a zajištěna, aby vydržela v neplesnivém stavu nejméně 1 rok. Uložené přírodniny musí být upevněny (přilepením, přivázáním, v krabičkách apod.) a musí být po celou dobu poznatelné.
21) Označ
každý exponát musí obsahovat české a vědecké jméno, kromě 2L7 též lokalitu a datum sběru; s určením ti může pomoci někdo jiný.
×