2J Příroda - lišejníky, mechorosty, kapraďorosty

VL + ML

2J1 Lišejníky

  • Urči45) 5 zástupců54) lišejníků a krátce charakterizuj8) lišejníkyČIN
  • Urči45) 10 zástupců54) lišejníků; 5 z nich najdi v přírodě31), nález si zaznamenej55)VELKÝ ČIN
8) Charakterizuj
vyjmenuj základní rozpoznávací znaky tak, abys mohl danou skupinu (tj. u rostlin oddělení, u živočichů třídu, řád atd.) rozpoznat od jiných.
31) Příroda (2)
přirozené prostředí výskytu rostlin, nerostů apod.; nelze tedy za určování v přírodě považovat např. určování rostlin pěstovaných v parcích, truhlících, květináčích apod., pokud není přímo u činu určeno jinak.
45) Urči
urči druh/zástupce podle vyobrazení v atlase nebo podle exponátů ve sbírkách apod. (je možné i v přírodě) a popiš základní charakteristické poznávací znaky tak, aby bylo zřejmé, že si nemůžeš jednotlivé exempláře splést a můžeš daný objekt určit kdykoliv v přírodě.
54) Zástupce
živočich či rostlina určená buď pouze rodovým jménem (např. javor – v tom případě lze počítat pouze 1× z rodu javor) či rodovým a druhovým jménem (např. javor mléč, javor horský – v tom případě se počítá každý druh).
55) Zaznamenej
zapiš název, datum, místo a stanoviště (např. sasanka hajní, 22. 3. 2013, Křivoklátsko – údolí Javornice, smíšený les u potoka).

2J2 Mechorosty

  • Urči45) 5 zástupců54) mechorostů a krátce charakterizuj8) mechorostyČIN
  • Urči45) 10 zástupců54) mechorostů (z toho alespoň 1 játrovku a 1 rašeliník); 5 z nich najdi v přírodě31), nález si zaznamenej55)VELKÝ ČIN
8) Charakterizuj
vyjmenuj základní rozpoznávací znaky tak, abys mohl danou skupinu (tj. u rostlin oddělení, u živočichů třídu, řád atd.) rozpoznat od jiných.
31) Příroda (2)
přirozené prostředí výskytu rostlin, nerostů apod.; nelze tedy za určování v přírodě považovat např. určování rostlin pěstovaných v parcích, truhlících, květináčích apod., pokud není přímo u činu určeno jinak.
45) Urči
urči druh/zástupce podle vyobrazení v atlase nebo podle exponátů ve sbírkách apod. (je možné i v přírodě) a popiš základní charakteristické poznávací znaky tak, aby bylo zřejmé, že si nemůžeš jednotlivé exempláře splést a můžeš daný objekt určit kdykoliv v přírodě.
54) Zástupce
živočich či rostlina určená buď pouze rodovým jménem (např. javor – v tom případě lze počítat pouze 1× z rodu javor) či rodovým a druhovým jménem (např. javor mléč, javor horský – v tom případě se počítá každý druh).
55) Zaznamenej
zapiš název, datum, místo a stanoviště (např. sasanka hajní, 22. 3. 2013, Křivoklátsko – údolí Javornice, smíšený les u potoka).

2J3 Kapraďorosty

  • Urči45) 8 zástupců54) kapraďorostů a krátce charakterizuj8) kapraďorostyČIN
  • Urči45)16 zástupců54) kapraďorostů (z toho alespoň 1 přesličku a 1 plavuň); 10 z nich najdi v přírodě31), nález si zaznamenej55)VELKÝ ČIN
ML: Urči v přírodě za každé 2 roky věku 1 zástupce kapraďorostů.
8) Charakterizuj
vyjmenuj základní rozpoznávací znaky tak, abys mohl danou skupinu (tj. u rostlin oddělení, u živočichů třídu, řád atd.) rozpoznat od jiných.
31) Příroda (2)
přirozené prostředí výskytu rostlin, nerostů apod.; nelze tedy za určování v přírodě považovat např. určování rostlin pěstovaných v parcích, truhlících, květináčích apod., pokud není přímo u činu určeno jinak.
45) Urči
urči druh/zástupce podle vyobrazení v atlase nebo podle exponátů ve sbírkách apod. (je možné i v přírodě) a popiš základní charakteristické poznávací znaky tak, aby bylo zřejmé, že si nemůžeš jednotlivé exempláře splést a můžeš daný objekt určit kdykoliv v přírodě.
54) Zástupce
živočich či rostlina určená buď pouze rodovým jménem (např. javor – v tom případě lze počítat pouze 1× z rodu javor) či rodovým a druhovým jménem (např. javor mléč, javor horský – v tom případě se počítá každý druh).
55) Zaznamenej
zapiš název, datum, místo a stanoviště (např. sasanka hajní, 22. 3. 2013, Křivoklátsko – údolí Javornice, smíšený les u potoka).

2J4 Sbírka kapraďorostů a mechorostů

Vylisuj nebo jinak uprav do sbírky34) dle vlastního výběru lišejníky, kapraďorosty (plavuně, přesličky i kapradiny) či mechorosty (rašeliníky, pravé mechy, játrovky):
  • 20 zástupců54)ČIN
  • 40 zástupců54)VELKÝ ČIN
34) Sbírka (herbář, …)
sbírka musí být označena21) a zajištěna, aby vydržela v neplesnivém stavu nejméně 1 rok. Uložené přírodniny musí být upevněny (přilepením, přivázáním, v krabičkách apod.) a musí být po celou dobu poznatelné.
21) Označ
každý exponát musí obsahovat české a vědecké jméno, kromě 2L7 též lokalitu a datum sběru; s určením ti může pomoci někdo jiný.
54) Zástupce
živočich či rostlina určená buď pouze rodovým jménem (např. javor – v tom případě lze počítat pouze 1× z rodu javor) či rodovým a druhovým jménem (např. javor mléč, javor horský – v tom případě se počítá každý druh).
×