2H Příroda - geologie

VL + ML

2H1 Nerosty

 • Vysvětli51) pojmy hornina, nerost (minerál). Urči45) 15 nerostůČIN
 • Vysvětli51) pojmy krystalický, kryptokrystalický, amorfní, horninotvorný nerost. Urči45) 30 nerostů, alespoň 5 z nich urči v přírodě46)VELKÝ ČIN
45) Urči
urči druh/zástupce podle vyobrazení v atlase nebo podle exponátů ve sbírkách apod. (je možné i v přírodě) a popiš základní charakteristické poznávací znaky tak, aby bylo zřejmé, že si nemůžeš jednotlivé exempláře splést a můžeš daný objekt určit kdykoliv v přírodě.
46) Urči v přírodě
urči v přírodě30), 31) druh/zástupce a popiš základní charakteristické poznávací znaky tak, aby bylo zřejmé, že si nemůžeš jednotlivé exempláře splést.
30) Příroda (1)
prostředí mimo vnitřní prostory lidských obydlí přímo určené k bydlení živočichů (hnízdění vlaštovek, rehků, kalousů apod. v budovách se považuje za hnízdění v přírodě), nelze tedy za čin považovat pozorování hnízdění např. exotických ptáků v kleci nebo ve voliéře, byť by byla mimo budovu.
31) Příroda (2)
přirozené prostředí výskytu rostlin, nerostů apod.; nelze tedy za určování v přírodě považovat např. určování rostlin pěstovaných v parcích, truhlících, květináčích apod., pokud není přímo u činu určeno jinak.
51) Vysvětli
popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

2H2 Horniny

 • Vysvětli51) pojem hornina, vyjmenuj 3 základní skupiny hornin a urči45) 3 horniny z každé skupinyČIN
 • Vysvětli51) pojemy struktura a textura hornin, vznik a složení hornin, co je to horninotvorný nerost a vyjmenuj 4 tyto nerosty. Urči45) 5 hornin z každé základní skupiny (tj. celkem 15), z nich alespoň 5 v přírodě46)VELKÝ ČIN
45) Urči
urči druh/zástupce podle vyobrazení v atlase nebo podle exponátů ve sbírkách apod. (je možné i v přírodě) a popiš základní charakteristické poznávací znaky tak, aby bylo zřejmé, že si nemůžeš jednotlivé exempláře splést a můžeš daný objekt určit kdykoliv v přírodě.
46) Urči v přírodě
urči v přírodě30), 31) druh/zástupce a popiš základní charakteristické poznávací znaky tak, aby bylo zřejmé, že si nemůžeš jednotlivé exempláře splést.
30) Příroda (1)
prostředí mimo vnitřní prostory lidských obydlí přímo určené k bydlení živočichů (hnízdění vlaštovek, rehků, kalousů apod. v budovách se považuje za hnízdění v přírodě), nelze tedy za čin považovat pozorování hnízdění např. exotických ptáků v kleci nebo ve voliéře, byť by byla mimo budovu.
31) Příroda (2)
přirozené prostředí výskytu rostlin, nerostů apod.; nelze tedy za určování v přírodě považovat např. určování rostlin pěstovaných v parcích, truhlících, květináčích apod., pokud není přímo u činu určeno jinak.
51) Vysvětli
popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

2H3 Zkameněliny

 • Urči45) ve sbírkách 10 zkamenělin, vysvětli51) jejich vznik a prokaž, že znáš28) jejich přibližné stáří (geologickou dobu). Navštiv některé naleziště (bez sběru zkamenělin)ČIN
 • Vyjmenuj jednotlivé geologické doby včetně jejich délky trvání a charakteristik. Urči45) ve sbírkách 10 zkamenělin, uveď příklady 5 našich nebo světových nalezišť dokládajících vývoj Země a na 2 z nich se vypravVELKÝ ČIN
ML: Urči ve sbírkách 6 zkamenělin a vysvětli jejich vznik.
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
45) Urči
urči druh/zástupce podle vyobrazení v atlase nebo podle exponátů ve sbírkách apod. (je možné i v přírodě) a popiš základní charakteristické poznávací znaky tak, aby bylo zřejmé, že si nemůžeš jednotlivé exempláře splést a můžeš daný objekt určit kdykoliv v přírodě.
51) Vysvětli
popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

2H4 Geomorfologické oblasti

Seznam se předem s údaji o vzniku, vývoji a významných geologických jevech v dané oblasti. Navštiv takovou oblast, o své cestě si veď poznámky s ilustracemi9) a předlož je odborníkovi19):
a) krasová oblast; b) skalní město či útvar; c) sopečná oblast; d) velehory; e) mořské pobřeží; f) uhelná pánev; g) stopy zalednění a činnosti mrazu; h) jiná geomorfologická oblast.
 • 2 oblastiČIN
 • 4 oblastiVELKÝ ČIN
9) Ilustrace
doplnění pozorování nebo jiného textu kresbami vystihujícími daný děj (nemusí být vlastní), fotografiemi, skicami apod.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

2H5 Speleologie

Vysvětli51) pojmy ze speleologie a demonstruj je v terénu:
 • 10 pojmůČIN
 • 20 pojmůVELKÝ ČIN
51) Vysvětli
popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
VL

2H6 Mapování jeskyní

 • Podílej se po dobu 5 hodin na mapování jeskyníČIN
 • Vypracuj mapu jeskyní podle naměřených hodnot. Můžeš využít i počítačVELKÝ ČIN

2H7 Geologické a geomorfologické pojmy

 • Vysvětli51) tyto geologické pojmy: usazenina, nános, terasa, vrstva, sklon, rudné žíly, prahy, zlomy, sesuvy, výchozy hornin. 5 z nich navštiv v přírodě31), pořiď si poznámky nebo ilustrace9) a předlož je odborníkovi19)ČIN
 • Vysvětli51) tyto geomorfolo­gic­ké pojmy: ledovec, ledovcové jezero, moréna, fjord, sopečný kužel, kaldera, sopouch, gejzír, stolová hora, skalní hřib, viklan, písečný přesyp, vodopád, říční meandr, delta, laguna, skalní brána, obří hrnec, jeskyně, škrapové pole, závrt, ponor, vyvěračka, propast. 10 z nich navštiv v přírodě31), pořiď si poznámky nebo ilustrace9) a předlož je odborníkovi19)VELKÝ ČIN
9) Ilustrace
doplnění pozorování nebo jiného textu kresbami vystihujícími daný děj (nemusí být vlastní), fotografiemi, skicami apod.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
31) Příroda (2)
přirozené prostředí výskytu rostlin, nerostů apod.; nelze tedy za určování v přírodě považovat např. určování rostlin pěstovaných v parcích, truhlících, květináčích apod., pokud není přímo u činu určeno jinak.
51) Vysvětli
popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

2H8 Zemský povrch

 • Vyjmenuj a popiš složení jednotlivých částí od povrchu ke středu Země. Vysvětli51) některou z uznávaných teorií vzniku Země a jeho časový odhadČIN
 • Prokaž, že znáš28), z čeho se skládá zemská kůra, vysvětli51) pojem kon­ti­nen­tální drift a prokaž, že znáš28) 3 příklady dokládající existenci prapevnin. Objasni vznik horstev, vysvětli pojem eroze a jak přispívá ke tvarování zem­ského povrchu. Nalezni 2 takové příklady v přírodě31)VELKÝ ČIN
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
31) Příroda (2)
přirozené prostředí výskytu rostlin, nerostů apod.; nelze tedy za určování v přírodě považovat např. určování rostlin pěstovaných v parcích, truhlících, květináčích apod., pokud není přímo u činu určeno jinak.
51) Vysvětli
popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
×