2G Meteorologie

VL + ML

2G1 Meteorologické jevy

  • Vysvětli51) pojmy: déšť, mrholení, sníh, kroupy, mlha, jinovatka, námraza, jíní, ledovka, duha, vítr, bouřka, blesk, hrom, oblaka, řasy, slohy, kupy, inverze. Vysvětli51) mechanizmus vznikuČIN
  • Prokaž, že znáš28) značky používané na meteorologických mapách. Vysvětli51) pojmy, mechanizmy vzniku a projevy: tlaková níže a výše; teplá, studená a okluz­ní fronta. S použitím těchto znalostí načrtni příklad meteorologické mapyVELKÝ ČIN
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
51) Vysvětli
popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

2G2 Meteorologické přístroje

Vyrob50) a správně použij:
a) anemometr; b) hygrometr; c) barometr; d) ombrometr (srážkoměr).
  • 1 podmínkaČIN
  • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
50) Vyrob
rozumí se výroba z materiálů, které je možno koupit i v obchodě, není-li stanoveno jinak. Nelze vyrábět ze stavebnice či polotovarů, umožňujících sestavením vznik jednoznačně definovaného výrobku.

2G3 Meteorologické záznamy

  • Veď po dobu 1 roku32) záznamy56) počasí (oblačnost, srážky, směr větru) včetně tvého měření teploty a tlaku na určitém místě. Po dobu tvé nepřítomnosti (nejvýše 60 dní) může tvé záznamy doplňovat někdo jinýČIN
  • Totéž po dobu 3 let32); nebo veď po dobu 1 roku32) meteorologické záznamy56) hodnot, které naměříš, pro potřebu organizace. Po dobu tvé nepřítomnosti (nejvýše 60 dní) může tvé záznamy doplňovat někdo jinýVELKÝ ČIN
32) Rok
1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.
56) Záznamy
pravidelně denně či v potřebných intervalech vedené záznamy dokumentující vývoj nějakého živočicha či rostliny, případně nějaký děj v přírodě probíhající v určitém časovém úseku. U záznamů živočichů musí být doplněny českým a vědeckým názvem daného druhu, jeho popisem, případně ilustrací9), dále musí být uveden časový úsek, po který pozorování probíhalo, v jaké frekvenci, co se pozorováním sleduje a jaký byl výsledek. 
9) Ilustrace
doplnění pozorování nebo jiného textu kresbami vystihujícími daný děj (nemusí být vlastní), fotografiemi, skicami apod.

2G4 Předpovídání počasí

  • Vysvětli51) přírodní jevy, které lze použít k předpoví­dání vývoje počasí. Znalost předpovídání prokaž prak­ticky na tábořeČIN
  • Ve 4 ročních obdobích vypracuj při táboření v přírodě písemnou předpověď na příští den podle přírodních jevů, která bude odpoví­ dat skutečnosti. Do předpovědi napiš zdůvodnění. Navíc na táboře proveď takovou předpověď po 5 dní za sebouVELKÝ ČIN
51) Vysvětli
popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
×