2F Měření a odhady

VL + ML

2F1 Táborová měření

  • Bez jakýchkoliv měřidel, jen s použitím tvých tělesných měr (pídě, krokování, …) změř 2,5 cm, 10 cm, 25 cm, 1 m, 2,5 m, 10 m, 25 m, 100 m, 250 m a 1 km s odchylkou pokaždé do 10 %. Při jednom chybném odhadu nutno dělat vše znovuČIN
  • Totéž s odchylkou do 5 %VELKÝ ČIN

2F2 Odhad délek

  • Bez použití jakýchkoliv měřidel či tělesných měr odhadni 1 m, 2,5 m, 10 m, 25 m, 100 m, 250 m, 1 km a 1 míli s odchylkou pokaždé do 20 %. Při odhadování se přibližuješ ke stanoveným cílovým bodům na odhadovanou vzdálenost (nesmíš vycházet od nich). Při jednom chybném odhadu nutno dělat vše znovuČIN
  • Totéž s odchylkou do 10 %VELKÝ ČIN

2F3 Odhad výšek

  • Bez použití jakýchkoliv měřidel odhadni výšku 5 stromů vyšších než 5 m a 5 staveb (věží, výškových budov, viaduktů, mostů apod.) s odchylkou pokaždé do 20 %. Při jednom chybném odhadu nutno dělat vše znovuČIN
  • Totéž s odchylkou do 10 %VELKÝ ČIN

2F4 Odhad času

  • Odhadni při běžné táborové činnosti 1, 5, 10, 30 a 60 minut s odchyl­kou pokaždé do 20 %. Při jednom chybném odhadu nutno dělat vše znovuČIN
  • Totéž s odchylkou do 10 %VELKÝ ČIN

2F5 Táborová geometrie

  • Změř geometrickými metodami 5 různých výšek ze země a 5 různých nepřístupných vzdáleností (např. šířku řeky, vzdálenost 2 stromů na druhé straně řeky od sebe apod.) s odchylkou pokaždé do 10 %ČIN
  • Totéž s odchylkou do 5 %. Přitom použij alespoň 3 různé způsoby měření výšek a 3 různé způsoby měření nepřístupných vzdálenostíVELKÝ ČIN
×