2B Dorozumívání

VL + ML

2B1 Domluva s cizinci

 • Proveď cizince po městě a podej jim v cizím jazyce půlhodinový výkladČIN
 • Na 3denním zájezdu 5 lidí do cizí země zařizuj vše potřebné ve styku s lidmi v této zemi, přičemž se budeš s nimi domlouvat jejich rodným jazykem. Přitom prokaž, že se dobře domluvíš na nádraží (letišti), v hotelu, restauraci, v obchodech, …VELKÝ ČIN

2B2 Překlad

Přelož správně text o rozsahu 500 slov, tj. 2 stran39) (na úrovni minimálně pokročilého začátečníka). Text nesmí být z učebnice a musí jej schválit odborník19):
a) z cizího jazyka do češtiny;
b) z jiného cizího jazyka než v bodě a) do češtiny;
c) z češtiny do cizího jazyka.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
ML: Přelož správně text o 200 slovech. Text nesmí být z učebnice a musí jej schválit odborník, který posoudí přiměřenost vzhledem k věku. (Slovník je povolen.)
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.

2B3 Cizí jazyk

a) Prokaž, že jsi správně porozuměl textu o rozsahu 1000 slov, tj. 4 stran39) (na úrovni pro mírně pokročilé), který ti přečte někdo jiný;
b) prokaž, že jsi správně porozuměl rozhlasovému (případně televiznímu čtenému) zpravodajství v cizím jazyce v délce 5 minut;
c) tlumoč 10 minut z cizího jazyka nebo do cizího jazyka.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
ML: Prokaž, že jsi správně porozuměl přečtenému textu o rozsahu 500 slov, tj. 2 stran (na úrovni přiměřené tvému věku).
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.

2B4 Morseova abeceda

 • Přijmi za minutu 40 písmen, které nedávají souvislý textČIN
 • Přijmi za minutu 80 znaků (včetně číslic a interpunkčních znaků), které nedávají souvislý textVELKÝ ČIN
ML: Přijmi za minutu 2× tolik písmen, které nedávají souvislý text, kolik je ti let.

2B5 Posunková mluva indiánů

Prokaž, že znáš28):
 • 200 znaků indiánské10) posunkové mluvy a umíš s nimi tvořit jednoduché větyČIN
 • 400 znaků indiánské10) posunkové mluvy a vyprávěj v posunkové mluvě 2 krátké příběhyVELKÝ ČIN
10) Indiáni, indiánský (1)
jedná se o jakýkoliv kmen severoamerických Indiánů žijících na území dnešního USA nebo Kanady.
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

2B6 Znakové abecedy

Prokaž znalost těchto abeced a přijmi/přečti zadaný souvislý text o 50 znacích:
a) signalizace semaforem;
b) námořnická vlajková abeceda;
c) slepecké Braillovo písmo.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
VL

2B7 Posunková mluva neslyšících

Prokaž, že znáš28):
 • 200 znaků znakomluvy – posunkové mluvy neslyšících a umíš s nimi tvořit jednoduché větyČIN
 • 400 znaků znakomluvy – posunkové mluvy neslyšících a umíš vyprávět v posunkové mluvě krátké příběhyVELKÝ ČIN
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
×