2A Astronomie

VL + ML

2A1 Astronomie v historii

 • Vyprávěj 30 minut o tom, jaký význam měla astronomie v historii (navigace apod.) a jak dostávala souhvězdí a hvězdy svoje pojmenování. Uveď přitom 2 bájeČIN
 • Prokaž, že znáš28) 10 význačných astronomů minulých století a 10 význačných astronomů 20. století. Vyprávěj 60 minut o jejich životě a význačných objevech. Objasni přitom, jak se vyvíjelo poznávání vesmíruVELKÝ ČIN
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

2A2 Hvězdy a vesmírné objekty

Ukaž na obloze a pojmenuj:
 • 12 hvězd a 3 planetyČIN
 • 24 hvězd – u pěti uveď jejich vzdálenost a kategorii – a 6 dalších vesmírných objektů kromě Slunce a Měsíce (planety, galaxie, hvězdokupy, mlhoviny)VELKÝ ČIN

2A3 Sluneční hodiny

 • Vyrob50) sám pěkné a přesné sluneční hodiny, zdůvodni přesný úhel rafije, prokaž znalosti o pohybu slunce po obloze (tj. vysvětli51) pojmy: ekliptika, nebeský [světový] rovník, kdy slunce vychází a zapadá v různých ročních obdobích a proč, kdy je v nadhlavníku)ČIN
 • Vyrob50) celkem dvoje sluneční hodiny různého provedení, prokaž znalosti jako u ČINU a načrtni návrh slunečních hodin pro severní pól, jižní pól a rovníkVELKÝ ČIN
50) Vyrob
rozumí se výroba z materiálů, které je možno koupit i v obchodě, není-li stanoveno jinak. Nelze vyrábět ze stavebnice či polotovarů, umožňujících sestavením vznik jednoznačně definovaného výrobku.
51) Vysvětli
popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

2A4 Souhvězdí

Rozpoznej a pojmenuj na obloze:
 • 12 souhvězdíČIN
 • 24 souhvězdíVELKÝ ČIN

2A5 Znalost vesmíru

 • Prokaž, že máš základní vědomosti o vesmíru a o teoriích jeho vzniku (vznik hvězd a planet, hvězdokup, galaxií). Dále prokaž, že znáš28) teorii o životě hvězd (tj. vývoj a způsob zániku) a že máš základní vědomosti o Slunci a planetách sluneční soustavy. Ukaž skupině osob35) nejvýznačnější objekty na obloze a vykládej jim pod hvězdnou oblohou 20 minut o vesmíruČIN
 • Prokaž vědomosti o mlhovinách, meteorech, meteoritech a meteoritických rojích, kometách, zvláštních formách hvězd a černých dírách a o mechanizmech zatmění. Ukaž skupině osob35) 4× v různých ročních obdobích nejvýznačnější objekty na obloze a pokaždé přitom pohovoř23) o výše uvedených jevechVELKÝ ČIN
ML: Vysvětli pojmy hvězda, planeta, hvězdokupa, galaxie. Prokaž, že máš základní vědomosti o slunci a planetách sluneční soustavy. Ukaž na obloze mléčnou dráhu a krátce o ní pohovoř.
23) Pohovoř (1)
pohovoř před odborníkem19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
35) Skupina osob
nejméně tři osoby (kromě tebe).

2A6 Astronomická orientace

 • Urči: sever podle Slunce, znáš-li čas; čas podle Slunce, znáš-li světové strany; sever podle Měsíce (a popiš, jak budeš postupovat, je-li Měsíc v různých fázích); čas podle Měsíce (znáš-li světové strany); sever podle Polárky; sever podle souhvězdí ekliptiky; čas podle souhvězdí ekliptiky a polárky; sever nebo čas podle těles na obloze dalšími dvěma způsoby (například podle souhvězdí Velké medvědice, s pomocí tabulek apod.)ČIN
 • Totéž s přesností pokaždé lepší než 4° (sever) nebo 15 minut (čas)VELKÝ ČIN
×