1V Vodáctví

U všech činů této skupiny mohou osoby do 18 let plnit podmínky jen se záchrannou vestou a pod dohledem dospělého, na WW navíc s přilbou.
VL + ML

1V1 Pádlování

Pádluj sám 1,5 km bez přispění proudu nebo větru s jednolistovým pádlem (kanoe): [min]
14-15 let
16-17 let
18-33 let
34-49 let
50 let a více
 
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
 
18
16
17
15
16
14
16
14
17
15
ČIN
16
14
15
13
14
12
14
12
15
13
V. ČIN
ML: D10-11 21 min; Ch10-11 19 min; D12-13 19 min; Ch12-13 17 min

1V2 Pádlování na kajaku

Pádluj sám 1,5 km bez přispění proudu nebo větru s dvoulistovým pádlem (kajak): [min]
14-15 let
16-17 let
18-33 let
34-49 let
50 let a více
 
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
 
15
13
14
12
14
12
14
12
15
13
ČIN
13
11
12
10
12
10
12
10
13
11
V. ČIN
ML: D10-11 18 min; Ch10-11 16 min; D12-13 16 min; Ch12-13 14 min

1V3 Pádlování v divoké vodě

 • Pádluj bez zastávky na kanoi nebo na kajaku (nikoli raftu) 4 km po toku WW III, aniž se převrhnešČIN
 • Totéž na WW IVVELKÝ ČIN
ML: Pádluj bez zastávky na kanoi nebo na kajaku (nikoli raftu) 3 km po toku WW III, aniž se převrhneš.

1V4 Pádlování proti proudu

 • Pádluj v kanoi ve dvojici5) 2 km proti proudu WW I a zpět, aniž byste se za celou dobu dotkli lodí či pádlem břehu nebo kamene vyčnívajícího nad hladinouČIN
 • Totéž sámVELKÝ ČIN
5) Dvojice (trojice, čtveřice)
je-li uvedeno „ve dvojici“ („v trojici, čtveřici“), můžete za daný výkon získat čin oba (tři, čtyři), podílíte-li se o veškerou práci rovným dílem.

1V5 Vodácká zručnost

 • Vyjeď na kanoi na hloubku, vyskoč i s pádlem z lodi, vrať pádlo dovnitř, vlez zpět, aniž nabereš vodu a dopádluj ke břehuČIN
 • Vyjeď na kanoi na hloubku, převrhni ji, následně ji na hloubce obrať zpět a vylij z ní většinu vody tak, abys dopádloval zpětVELKÝ ČIN

1V6 Eskymácký obrat

 • Předveď29) eskymácký obratČIN
 • Předveď29) eskymácký obrat dvěma způsoby (šroub, páka) nebo ve 2 typech lodi (kajak, kanoe)VELKÝ ČIN
29) Předveď
předveď (prakticky) odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

1V7 Pádlování ve větru

 • Pádluj ve dvoučlenné posádce na zádi (nebo sám na kajaku) po trojúhelníkové trase půl hodiny za silného větru (vlny mají bílé hřebínky). Loď stále ovládej, vydávej háčkovi správně všechny příkazy a bezpečně přistaňČIN
 • Pádluj sám na kanoi po trojúhelníkové trase za silného větru půl hodiny. Loď stále ovládej a bezpečně přistaňVELKÝ ČIN

1V8 Vodácké putování

 • Účastni se akce, na níž budeš pádlovat celkem 130 km7). Přitom spi každou noc venku a vez v lodi vše potřebné (jen potraviny můžeš dokupovat)ČIN
 • Zúčastni se 2 takových akcí na různých řekách v jednom roceVELKÝ ČIN
7) Evidence
(nachozené km, noci v přírodě apod.): nutno předložit záznamy, které budou u každé položky obsahovat minimálně datum, místo a počet (km, nocí, …).

1V9 Sjetí divokých vod

 • Ujeď na kanoi nebo na kajaku (nikoli raftu) za kalendářní rok13) 50 km7) na řekách o stupni obtížnosti alespoň WW IIIČIN
 • 100 km, z toho 10 km na WW IVVELKÝ ČIN
ML: Ujeď na kanoi nebo na kajaku (nikoli raftu) za rok 50 km na řekách o stupni obtížnosti alespoň: 12 let – WW II, 13 a více – WW III.
7) Evidence
(nachozené km, noci v přírodě apod.): nutno předložit záznamy, které budou u každé položky obsahovat minimálně datum, místo a počet (km, nocí, …).
13) Kalendářní rok
rozumí se od 1. 1. do 31. 12.

1V10 Sjetí řek

Sjeď různé vodní toky7) (vždy alespoň 10 km na každém toku nebo celý sjízdný tok podle kilometráže)
 • 10 tokůČIN
 • 20 tokůVELKÝ ČIN
ML: Sjeď 6 vodních toků (vždy alespň 10 km na každém toku nebo celý sjízdný tok podle kilometráže)
7) Evidence
(nachozené km, noci v přírodě apod.): nutno předložit záznamy, které budou u každé položky obsahovat minimálně datum, místo a počet (km, nocí, …).

1V11 Vodácké znalosti

 • Vysvětli51) základní vodácké pojmy a názvosloví týkající se výzbroje, výstroje, říčních toků, vodních staveb, jízdy a povelů. Prokaž, že se umíš28) orientovat v kilometráži. Předveď29) základní prvky vodácké abecedy (nasednutí, jízda vpřed a vzad, zatáčení, přistání v proudu, přejezd proudu, vjezd a výjezd z proudnice)ČIN
 • Splň ČIN a dále pohovoř o nebezpečí na vodě a o organizaci skupiny při sjíždění obtížného toku. Předveď29) záchranu převržené lodě na toku o obtížnosti alespoň WW III. Výše uvedené prvky vodácké abecedy předveď29) na kanoi i kajakuVELKÝ ČIN
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
29) Předveď
předveď (prakticky) odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
51) Vysvětli
popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

1V12 Windsurfing

 • Ujeď bez pádu trasu 2,5 km s cílem v místě startuČIN
 • Předveď29), že ovládáš bez pádu: nástup z vody, křižování proti větru, plavbu po vtru, otočku na obě strany, přistáníVELKÝ ČIN
29) Předveď
předveď (prakticky) odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
VL

1V13 Plavba na plachetnici

 • Na plachetnici (může být i nekajutová) prokaž, že umíš28): vést plachetnici ostře proti větru, na boční vítr, po větru; obrat proti větru a po větru; bezpečně vyplout po větru i proti větru; pohybovat se bezpečně po lodi; manipulovat s kormidlem a plachtami; přistát u mola i mimo molo; bezpečně zakotvit. Prokaž, že znáš28) základní pojmy (takeláž, kýl, ploutev,…). Nemáš-li oprávnění pro vedení malého plavidla, můžeš plnit jen s instruktorem, který má toto oprávněníČIN
 • Získej průkaz na vedení malého plavidla a ujeď na plachetnici (může být i nekajutová) 100 km (54 námořních mil)7). Můžeš jet s posádkou, ale podílej se na vedení lodiVELKÝ ČIN
7) Evidence
(nachozené km, noci v přírodě apod.): nutno předložit záznamy, které budou u každé položky obsahovat minimálně datum, místo a počet (km, nocí, …).
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
×