1R Pobyt v přírodě

VL + ML

1R1 Noci v přírodě

V jednom roce táboř7), 44):
  • 40 nocí, přičemž každý kalendářní měsíc12) takto přespi 1 nocČIN
  • 60 nocí, každý kalendářní měsíc12) 2 nociVELKÝ ČIN
ML: V jednom roce přespi 30 nocí v přírodě (do 12 let si můžeš počítat i seník, srub či jinou stavbu, která nemá číslo popisné, nad 13 let pouze přístřešek, stan, jeskyni apod.).
7) Evidence
(nachozené km, noci v přírodě apod.): nutno předložit záznamy, které budou u každé položky obsahovat minimálně datum, místo a počet (km, nocí, …).
12) Kalendářní měsíc
rozumí se např. od 1. 9. do 30. 9.
44) Táboř (2)
přespi v přírodě ve stanu, přístřešku, pod širákem, v jeskyni apod. – ne v chatě, srubu či seníku. V případě nutnosti použít autokemp se jako táboření může počítat jen přespání ve stanu v autokempu v přírodě, bez používání civilizačních vymožeností (teplé sprchy, pračky apod.).

1R2 Širáky

Přespi v přírodě bez čehokoliv nad hlavou7)
  • 50 nocíČIN
  • 150 nocíVELKÝ ČIN
ML: Přespi v přírodě bez čehokoliv nad hlavou: 11 let – 10x; 13 let – 15x; 14 let a více – 30x.
7) Evidence
(nachozené km, noci v přírodě apod.): nutno předložit záznamy, které budou u každé položky obsahovat minimálně datum, místo a počet (km, nocí, …).

1R3 Táboření ve stylovém stanu

  • Táboř celkem 100 nocí7) nejméně ve dvou různých stylových přístřeších (týpí, zubřík, zálesácký šeltr, …). Z jednoho druhu přístřeší si můžeš započítat nejvýše 85 nocíČIN
  • Táboř celkem 150 nocí7) nejméně ve 3 různých stylových přístřeších (týpí, zubřík, zálesácký šeltr, …). Z jednoho druhu přístřeší si můžeš započítat nejvýše 100 nocíVELKÝ ČIN
ML: Táboř ve stylových přístřeších (týpí, zubřík, zálesácký šeltr, iglú, …): 11 let – 30 nocí; 13 let – 45 nocí; 14 let a více – 70 nocí.
7) Evidence
(nachozené km, noci v přírodě apod.): nutno předložit záznamy, které budou u každé položky obsahovat minimálně datum, místo a počet (km, nocí, …).

1R4 Táboření v zimě

Do tohoto činu lze započítat táboření pod širákem, ve stanu, v týpí, šeltru atd., pokud teplota klesne pod 0 °C, nebo když přímo na místě přespání leží souvislá vrstva sněhu. Není nutné ležet přímo na sněhu, sníh lze ze země odstranit či zakrýt chvojím. Při táboření ve stanu (týpí, šeltru atd.) se musí dotyčný podílet na jeho stavbě nebo se alespoň aktivně účastnit zásobováním dřevem a pod. Přespání pod převisem, pod hustými větvemi smrku či podobným místem, kde přímo neleží sníh, lze uznat pouze, pokud teplota klesne pod 0 °C. Neuznává se spaní v hluboké jeskyni (teplota nad 0 °C), v seníku či krmelci, v trampském přístřešku či boudě ani jinde, kde je předem zajištěn lepší teplotní komfort.
  • Táboř takto7): muži 20 nocí, ženy 15 nocíČIN
  • Táboř takto7): muži 40 nocí, ženy 30 nocí; z toho však nejméně 5× bez čehokoliv nad hlavou (pod „širákem“)VELKÝ ČIN
ML: Přespi v přírodě na sněhu nebo v mrazu (lze i v týpí): chlapci 2 noci (dívky 1 noc) za každý rok nad 10 let, minimálně však (i dívky) 2×.
7) Evidence
(nachozené km, noci v přírodě apod.): nutno předložit záznamy, které budou u každé položky obsahovat minimálně datum, místo a počet (km, nocí, …).
×