1M Lukostřelba

K žádnému výkonu nesmí být použit kladkový luk.  Pokud je použit luk či šípy z plastů nebo luk či šípy komerčně dostupné (i dřevěné), platí čísla bez závorek. V případě, že se použije vybavení pouze z přírodního materiálu a nejedná se o komerční výrobky,  platí hodnoty v hranatých závorkách, pokud jsou uvedeny. Bezpodmínečně je nutno dodržovat bezpečnostní opatření uvedená v úvodu Svitku!
VL + ML

1M1 Šípy ve vzduchu

Střílej šípy za sebou tak rychle, abys měl ve vzduchu současně:
 • 3 šípyČIN
 • 4 šípyVELKÝ ČIN

1M2 Zásah prvním šípem

Hned prvním výstřelem daného dne zasáhni maketu jelena do srdce (průměr 20 cm) ze vzdálenosti:
 • ženy:  30 [20] m, muži: 40 [30] mČIN
 • ženy:  40 [30] m, muži: 50 [40] mVELKÝ ČIN
ML: D10-11 15 [10] m; Ch10-11 20 [12] m; D12-13 20 [12] m; Ch12-13 25 [15] m; D14-15 25 [15] m; Ch14-15 35 [25] m

1M3 Dostřel jedním šípem

 • ženy: 140 [130] m, muži 160 [150] mČIN
 • ženy: 180 [160] m, muži 200 [180] mVELKÝ ČIN
ML: D10-11 40 [35] m; Ch10-11 60 [50] m; D12-13 50 [40] m; Ch12-13 70 [60] m; D14-15 70 [60] m; Ch14-15 90 [80] m

1M4 Přestřelování šípy na 1 míli

Přestřílej vzdálenosti 1,609 km (1 míli) určeným počtem výstřelů:
 • ženy: 12 [13] šípů, muži 10 [11] šípůČIN
 • ženy: 10 [11] šípů, muži: 9 [10] šípůVELKÝ ČIN
ML: D10-11 40 [44] šípů; Ch10-11 27 [30] šípů; D12-13 32 [35] šípů; Ch12-13 23 [25] šípů; D14-15 23 [25] šípů; Ch14-15 18 [20] šípů

1M5 Lukostřelba na krátké vzdálenosti

Nastřílej: a) z 18 m do terče o průměru 40 cm nebo b) z 25 m do terče o průměru 60 cm toto množství bodů 30 šípy (lze střílet i v hale):
 • 130 [110] bodů podle a) nebo 125 [105] bodů podle b)ČIN
 • 170 [150] bodů podle a) nebo 160 [140] bodů podle b)VELKÝ ČIN
Rozměry terčů a vzdálenosti dle FITA:
Všechny terče mají 10 soustředných mezikruží. Hraniční černá čára je silná max. 2 mm. Body a barvy jdou od středu k okraji takto: 10 a 9 bodů – žlutá; 8 a 7 bodů – červená; 6 a 5 bodů – modrá; 4 a 3 body – šedá; 2 a 1 bod – bílá.
 
průměr terče
průměr středu terče
šířka mezikruží
40 cm
4 cm
2 cm
60 cm
6 cm
3 cm
80 cm
8 cm
4 cm
122 cm
12,2 cm
6,1 cm
V případě zásahu hraniční čáry se vždy započítává vyšší hodnota.
VL

1M6 Lukostřelba na střední vzdálenosti

Střílej 36 šípy do terče o průměru 80 cm. Můžeš si vybrat jen jednu ze vzdáleností v tabulce:
 
  ženy muži
vzdálenost
30 [25] m
50 [40] m
30 [25] m
50 [40] m
ČIN
140
120
150
130
VELKÝ ČIN
170
140
180
150
Rozměry terčů a vzdálenosti dle FITA:
Všechny terče mají 10 soustředných mezikruží. Hraniční černá čára je silná max. 2 mm. Body a barvy jdou od středu k okraji takto: 10 a 9 bodů – žlutá; 8 a 7 bodů – červená; 6 a 5 bodů – modrá; 4 a 3 body – šedá; 2 a 1 bod – bílá.
 
průměr terče
průměr středu terče
šířka mezikruží
40 cm
4 cm
2 cm
60 cm
6 cm
3 cm
80 cm
8 cm
4 cm
122 cm
12,2 cm
6,1 cm
V případě zásahu hraniční čáry se vždy započítává vyšší hodnota.

1M7 Lukostřelba na dlouhé vzdálenosti

Střílej 36 šípy do terče o průměru 122 cm. Můžeš si vybrat jen jednu ze vzdáleností v tabulce:
 
 
ženy
muži
vzdálenost
60 [55] m
70 [60] m
70 [60] m
90 [80] m
ČIN:
110
80
110
80
VELKÝ ČIN:
130
100
130
100
Rozměry terčů a vzdálenosti dle FITA:
Všechny terče mají 10 soustředných mezikruží. Hraniční černá čára je silná max. 2 mm. Body a barvy jdou od středu k okraji takto: 10 a 9 bodů – žlutá; 8 a 7 bodů – červená; 6 a 5 bodů – modrá; 4 a 3 body – šedá; 2 a 1 bod – bílá.
 
průměr terče
průměr středu terče
šířka mezikruží
40 cm
4 cm
2 cm
60 cm
6 cm
3 cm
80 cm
8 cm
4 cm
122 cm
12,2 cm
6,1 cm
V případě zásahu hraniční čáry se vždy započítává vyšší hodnota.

1M8 Lukostřelecká lovecká stezka

Nastřílej stanovený počet bodů do 9 terčů, na každý terč se střílí 3 šípy: Stezku připraví jiná osoba takto:
V libovolném terénu jsou v nepravidelném pořadí rozmístěny 3 terče o průměru 20 cm, 3 terče o průměru 40 cm a 3 terče o průměru 60 cm. Z trojice terčů téhož průměru je umístěn, pokud je to možné, 1 v rovině, 1 ve stoupajícím a 1 v klesajícím svahu. U každého terče se určí místo, odkud se střílí. Vzdálenost se volí náhodně v rozmezí uvedeném v tabulce; střelec přesnou vzdálenost nezná. Před plněním činu si nesmí střílející stezku projít.
 
průměr terče
rozmezí vzdálenosti
průměr
středu terče
šířka mezikruží
20 cm
10-15 m
4 cm
2 cm
40 cm
15-25 m
8 cm
4 cm
60 cm
25-35 m
12 cm
6 cm
 
Terče jsou pětikruhové, hraniční černá čára je silná max. 2 mm. Body a barvy jdou od středu k okraji takto: střed = 5 bodů – žlutá; 4 body – červená; 3 body – modrá; 2 body – šedá; 1 bod – bílá. (Celkem 27 výstřelů, tj. max 135 bodů).  V případě zásahu hraniční čáry se vždy započítává vyšší hodnota.
 • 40 [30] bodůČIN
 • 70 [60] bodůVELKÝ ČIN
×