1K Kolektivní sporty

Kolektivním sportem se rozumí každý sport, v němž se utkávají 2 družstva mezi sebou, přičemž účelem hry je získat skóre (branky, zásahy, body) nad soupeřem, nikoliv jen porovnání výkonů se soupeřem (štafetový běh se nepočítá mezi kolektivní sporty).
VL + ML

1K1 Hra v družstvu

Zúčastňuj se pravidelně, minimálně 1× týdně tréninku družstva v kolektivním sportu (80% účast) a odehraj za toto družstvo 10 soutěžních utkání jako platný hráč:
  • v 1 sportu 1 rok32)ČIN
  • v 1 sportu 2 roky32) nebo ve 2 kolektivních sportech, v každém 1 rok32)VELKÝ ČIN
32) Rok
1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.
VL

1K2 Naučení novému sportu

  • Nauč 10 hráčů kolektivnímu sportu, který dosud nehráli, vysvětli pravidla (případně jejich zjednodušenou verzi) a odehraj s nimi 5 utkáníČIN
  • Totéž pro 3 nové sportyVELKÝ ČIN

1K3 Rozhodování a řízení

Řiď jako rozhodčí 10 soutěžních utkání (s potřebnou kvalifikací pro danou soutěž), nebo zorganizuj 5 turnajů vždy alespoň pro 6 týmů. Za soutěžní utkání lze považovat i mezikmenové turnaje apod.
  • v 1 sportuČIN
  • ve 2 sportechVELKÝ ČIN

1K4 Vedení sportovního družstva

Trénuj pravidelně nějaké družstvo, písemně si rozpracuj přípravy na jednotlivé tréninky, sleduj výkony členů družstva, stanov taktiku a sestavu pro jednotlivé soutěže (utkání) a řiď střídání při 10 soutěžích (utkáních):
  • v 1 sportu 1 rok32)ČIN
  • v 1 sportu 2 roky32) nebo ve 2 kolektivních sportech, v každém 1 rok32)VELKÝ ČIN
32) Rok
1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.
×