1J Jezdectví

VL + ML

1J1 Jízda na koni

Předveď29), že umíš správně připravit koně na vyjížďku – sedlání, uzdění. Prokaž v terénu, že dobře zvládáš tyto úkony: nasednutí a sesednutí, krok, klus, cval, trysk, zatáčení, zastavení, jízda do a ze strmějšího svahu, přeskok překážky vysoké 0,5 m a přeskok příkopu širokého 1 m. Jezdi na vyjížďky dlouhé nejméně 1 hodinu:
 • celkem 50 hodinČIN
 • celkem 100 hodin (alespoň 10× na sněhu)VELKÝ ČIN
Podmínka jízdy na sněhu u VČ má smysl z důvodu celoročního ježdění. V případě, že kvůli klimatickým podmínkám není dostatek sněhu pro plnění činu, je možno místo na sněhu započítat vyjížďky v mrazu. Při příští aktualizaci Svitku projednáme tuto změnu činu.
ML: 30 hodin
29) Předveď
předveď (prakticky) odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

1J2 Dlouhá jízda na koni

Správně osedlej a ujeď na koni v jednom dni uvedenou vzdálenost (trasa nemusí být celá překonána v sedle, ale jezdec v některých úsecích může dle uvážení a potřeby koně vést na ruce). Na trase sám vybírej vhodnou cestu a přiveď koně zpět v dobrém stavu:
 • 40 kmČIN
 • 60 kmVELKÝ ČIN
ML: 11 let: 20 km; 12-13 let: 25 km; 14-15 let: 30 km

1J3 Jízda na neosedlaném koni

Sám ze země vyskoč na neosedlaného koně s uzdou (uzdečkou). Nesmíš použít vyvýšené místo apod. Během jízdy v terénu vystřídej krok, klus, cval. Najednou ujeď:
 • 15 kmČIN
 • 30 kmVELKÝ ČIN
ML: 10 km
VL

1J4 Skoky, rychlá jízda v sedle

Splň 2 ze 4 podmínek:
 • a) Přeskoč překážku 1,2 m nebo překonej trasu z 5 různých překážek vysokých 1 m. Délka
  trasy od první k poslední překážce nesmí být delší než 100 m; b) ujeď 1 km za 2 minuty
  (smíš mít vodicího koně); c) přeskoč příkop široký 2 m; d) přeskoč překážku širokou 1 m,
  vysokou 1 m
  ČIN
 • a) Přeskoč překážku 1,4 m nebo překonej trasu ze 4 překážek vysokých 1,2 m. Délka trasy
  od první k poslední překážce nesmí být delší než 80 m; b) ujeď 1 km za 1:25 min. (smíš mít
  vodicího koně); c) přeskoč příkop široký 2 m; d) přeskoč překážku širokou 1 m, ; c) přeskoč
  příkop široký 2,5 m; d) přeskoč překážku širokou 1,3 m, vysokou 1,3 m
  VELKÝ ČIN

1J5 Dovednosti v sedle

Předveď29) některý z těchto akrobatických kousků:
a) stoupni si na sedlo stojícího koně a roztoč krinolínu kolem sebe i koně;
b) seber v plném trysku ze země klobouk (kůň v kohoutku min. 130 cm);
c) seskoč během jízdy z koně a opět naskoč.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
29) Předveď
předveď (prakticky) odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

1J6 Putování na koni

 • Vyjeď na koni sám, ve dvojici nebo ve skupině na 5denní výlet, ujeď celkem 150 km, každý den tábořte43) nebo přenocujte na koňské stanici na jiném místě a vařte nejméně jedno jídlo na ohni. Po celou dobu se řádně starej37) o svého koněČIN
 • Totéž po 10 dní, přitom najezdi 300 kmVELKÝ ČIN
37) Starej se (1)
opravdu sám bez cizí pomoci zabezpečuj veškerou péči o dané zvíře včetně veterinární péče, např. obstarávání odpovídajícího krmení, venčení, čištění ubikací včetně likvidace hnoje, příp. výcvik tam, kde to dané plemeno vyžaduje. V případě tvé nutné nepřítomnosti (nemoc, dovolená), tě může na základě tvých instrukcí zastoupit někdo jiný.
43) Táboř (1)
přespi v přírodě ve stanu, přístřešku, pod širákem, v jeskyni apod. – ne v chatě, srubu či seníku. Nepočítá se spaní v autokempu.
×