1G Gymnastika

VL + ML

1G1 Přemet stranou

  • Udělej správně hvězduČIN
  • Udělej správně hvězdu doprava i dolevaVELKÝ ČIN

1G2 Přemet

  • Udělej správně přemet vpředČIN
  • Udělej správně přemet vzadVELKÝ ČIN

1G3 Salto

  • Udělej správně salto vpředČIN
  • Udělej správně salto vzadVELKÝ ČIN

1G4 Cvik rozštěp

  • Udělej správně bočný rozštěp („provaz“)ČIN
  • Udělej správně čelný rozštěpVELKÝ ČIN

1G5 Gymnastická sestava

Zacvič správně:
a) prostná: sestava o délce 40 s (ženy); 30 s (muži), která obsahuje minimálně tyto povinné prvky: kotoul vpřed a vzad; stoj na rukou; přemet stranou; rovnovážný prvek;
b) hrazda: sestava s prvky: výmyk do vzporu; toč vzad nebo toč jízdmo vpřed; podmet;
c) přeskok: roznožka se zášvihem; skrčka se zášvihem (koza našíř o výšce 130 cm, odrazový můstek).
  • 1 podmínkaČIN
  • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
×