1E Cestování, chození

VL + ML

1E1 Vícedenní putování

 • Ujdi na jednom putování 150 km. Každou noc táboř43), nes s sebou vše potřebné, pouze potraviny můžeš doplňovat po cestěČIN
 • Ujdi takto 300 kmVELKÝ ČIN
43) Táboř (1)
přespi v přírodě ve stanu, přístřešku, pod širákem, v jeskyni apod. – ne v chatě, srubu či seníku. Nepočítá se spaní v autokempu.

1E2 Putování neznámým územím

Putuj pěšky nejvýše se třemi druhy územím, které nikdo z vás nezná, neste si výzbroj a každou noc tábořte43). Alespoň 1 den měj na starosti plánování trasy a přípravu jídla. Při putování nachoď mimo silnice s automobilovým provozem:
 • 80 kmČIN
 • 160 kmVELKÝ ČIN
43) Táboř (1)
přespi v přírodě ve stanu, přístřešku, pod širákem, v jeskyni apod. – ne v chatě, srubu či seníku. Nepočítá se spaní v autokempu.

1E3 Nachozené kilometry

Nachoď na toulkách v přírodě celkem:
 • 1500 km7)ČIN
 • 4000 km7)VELKÝ ČIN
ML: Nachoď v přírodě: 200 km za každý rok věku nad 10 let, nejméně však 200 km.
7) Evidence
(nachozené km, noci v přírodě apod.): nutno předložit záznamy, které budou u každé položky obsahovat minimálně datum, místo a počet (km, nocí, …).

1E4 Chůze v přírodě

Ujdi nebo uběhni v přírodě (lze i v parcích) mimo silnice bez zastávky:
 • 3 km denně po 66 dní (6 dní můžeš vynechat)ČIN
 • 6 km denně po 99 dní (9 dní můžeš vynechat)VELKÝ ČIN
ML: Ujdi nebo uběhni v přírodě (lze i v parcích) mimo silnice bez zastávky 1,5 km denně po 60 dní v rozmezí 90 dní.

1E5 Toulky přírodou

Vydej se 1× týdně na toulku přírodou dlouhou 20 km
 • 20 týdnů za sebouČIN
 • 40 týdnů za sebouVELKÝ ČIN
ML: Po 10 týdnů za sebou se vydej 1x týdně na toulku přírodou dlouhou 20 km.

1E6 Putování v horách

 • Zúčastni se 5denního přechodu pohoří, při němž přejdeš 5 vrcholů o výšce nad 1000 m. Vše potřebné nes s sebou a alespoň 3× táboř43)ČIN
 • Zúčastni se 8denního přechodu pohoří, při němž přejdeš 5 vrcholů o výšce nad 2000 m. Vše potřebné nes s sebou a alespoň 4× táboř43)VELKÝ ČIN
43) Táboř (1)
přespi v přírodě ve stanu, přístřešku, pod širákem, v jeskyni apod. – ne v chatě, srubu či seníku. Nepočítá se spaní v autokempu.

1E7 Chůze na sněžnicích

 • Ujdi na sněžnicích během 1 dne na hlubokém sněhu 15 kmČIN
 • Ujdi na sněžnicích na 2denní výpravě na hlubokém sněhu 30 km, táboř43) v přírodě a nes s sebou vše potřebnéVELKÝ ČIN
43) Táboř (1)
přespi v přírodě ve stanu, přístřešku, pod širákem, v jeskyni apod. – ne v chatě, srubu či seníku. Nepočítá se spaní v autokempu.
VL

1E8 Putování mimo stezky

 • Putuj sám neznámým lesnatým terénem k předem stanovenému bodu vzdálenému vzdušnou čarou 15 km. Můžeš mít s sebou mapu a buzolu. Nesmíš chodit po cestách a turistických stezkách, můžeš pouze tyto cesty křížit. Vyhýbej se setkání s civilizací a lidmi. Cíle musíš dosáhnout v čase do 10 hodinČIN
 • Putuj ke stanovenému bodu 15 km, u něj přespi43) (vše potřebné k táboření si nes s sebou) a druhý den dojdi do dalšího bodu vzdáleného opět 15 kmVELKÝ ČIN
43) Táboř (1)
přespi v přírodě ve stanu, přístřešku, pod širákem, v jeskyni apod. – ne v chatě, srubu či seníku. Nepočítá se spaní v autokempu.

1E9 Táboření v cizích zemích

 • Táboř44) v 8 cizích státech7)ČIN
 • Totéž v 16 státech, z toho alespoň 2 mimoevropských7)VELKÝ ČIN
7) Evidence
(nachozené km, noci v přírodě apod.): nutno předložit záznamy, které budou u každé položky obsahovat minimálně datum, místo a počet (km, nocí, …).
44) Táboř (2)
přespi v přírodě ve stanu, přístřešku, pod širákem, v jeskyni apod. – ne v chatě, srubu či seníku. V případě nutnosti použít autokemp se jako táboření může počítat jen přespání ve stanu v autokempu v přírodě, bez používání civilizačních vymožeností (teplé sprchy, pračky apod.).

1E10 Překročení rovnoběžek

Překroč po souši nebo po vodě (ne letadlem): a) polární kruh; b) obratník; c) rovník.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN

1E11 Psí spřežení

 • Ujeď na sněhu sám se psím spřežením nebo se psem v postroji během 1 dne 20 km (psi nemusí být vlastní)ČIN
 • Najezdi takto celkem 40 km během 2 dnů. Přitom táboř43), vše potřebné k táboření (včetně potravy pro psy) si vez s sebouVELKÝ ČIN
43) Táboř (1)
přespi v přírodě ve stanu, přístřešku, pod širákem, v jeskyni apod. – ne v chatě, srubu či seníku. Nepočítá se spaní v autokempu.
×