1B Atletika - chůze

VL + ML

1B1 Chůze 1 km

[min]
14-15 let
16-17 let
18-33 let
34-49 let
50 let a více
 
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
 
7:30
7:00
6:40
6:10
6:00
5:30
6:50
6:20
7:00
6:30
ČIN
7:00
6:30
6:20
5:50
5:40
5:10
6:30
6:00
6:40
6:10
V. ČIN
ML: D10-11 9:10 min; Ch10-11 8:40 min; D12-13 8:20 min; Ch12-13 7:50 min

1B2 Chůze 1 hodinu

[km]
14-15 let
16-17 let
18-33 let
34-49 let
50 let a více
 
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
 
5,5
6,5
7,5
8,0
8,0
8,5
7,5
8,0
6,0
7,0
ČIN
6,5
7,0
8,0
8,5
8,5
9,5
8,0
8,5
7,0
8,0
V. ČIN
ML: D10-11 4,8 km; Ch10-11 5,2 km; D12-13 5,2 km; Ch12-13 6 km

1B3 Dálkový pochod

  • Ujdi 50 km v průběhu 12 hodinČIN
  • Ujdi 100 km v průběhu 24 hodinVELKÝ ČIN
ML: Ujdi v průběhu 12 hodin: D10-11 30 km; Ch10-11 35 km; D12-13 40 km; Ch12-13 45 km
×